liberal

Synonymer till liberal

fri, frisinnad, fritänkande, independent, lössläppt, obunden, ohejdad, oinskränkt, otvungen, självständig

Motsatsord till liberal

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till liberal.

Vad betyder liberal?

 1. (fördoms)fri, inte trångsynt, generös
 2. som företräder liberalismen
 3. i ursprunglig, men föråldrad betydelse; som anstår en fri människa (som tidigare endast gällde personer med hög social status); beskriver eller vittnar om person av god utbildning; fri, oavhängig
 4. i mer allmän, sentida betydelse; frisinnad, fördomsfri, human, vidsynt, förstående, ej begränsad av etablerade, ortodoxa eller auktoritära synsätt
 5. (politik) inom politik; förespråkande av gradvisa reformer, särskilt politiska, som utökar demokrati och personliga rättigheter och skyddar individens enskilda frihet
 6. (religion) inom religion; åskådning som inte är bunden till dogmer och som förordar fri kritik av respektive heliga skrifter
 7. i äldre betydelse; person som är generös och frikostig, eller gåva, donation eller dylikt som är väl tilltagen
 8. person som är anhängare till den politiska ideologin liberalism
 9. person med en liberal livsåskådning

Exempel på hur liberal kan användas

 1. en liberal tolkning av lagen
 2. ett liberalt parti

Exempel på hur liberal används i svenska tidningar

 1. Det är intressant att vi nu kan tala om ett liberalt block i svensk politik, visserligen med en extrem låt–gå–attityd i elonomiska frågor (marknaden ordnar allt!) men ändå vakthållare kring en borgerlig anständighet.
 2. För en traditionell liberal som tror på rättsstaten och likhet inför lagen bör det inte finnas någon tvekan var initiativkraften kommer ifrån.
 3. Regeringens liberala huvudmotståndare Medborgarplattformen, PO, kontrollerar i nuläget 15 av de 16 regionerna tillsammans med allierade, och även de flesta storstäder.
 4. Høyres samverkan med det i invandrarfrågan starkt profilerade partiet har dock fortsatt, nu även med liberala Venstre i regeringen.
 5. Kennedy ansågs i grunden vara konservativ, men röstade ofta liberalt i frågor som rörde medborgerliga fri– och rättigheter.
 6. Inom Moderaterna finns en liberal gren som har varit mer positiv till flyktingmottagande.
 7. Detta förändrade synsätt stöddes av en nyliberal falang liberaler, som gjorde effektiviteten mer tilltalande genom att beskriva den som källan till lägre priser för konsumenterna.
 8. Just nu är det många liberaler som håller andan inför hennes stundande avgång och att Donald Trump, som hon kallat för en ”faker”, skall hinna utse en ersättare under sin mandatperiod.
 9. Och jag läser det som en kritik av det liberala subjektet, av den borgerliga valfrihetsideologi som bara gynnar de redan stabila.
 10. Fidesz i Ungern började 1989 som ett liberalt, världsöppet parti men förvandlades till innehavare av auktoritär makt.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är franktirör en synonym till frikårsmedlem?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av liberal

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lössläppt en synonym till liberal. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.