liberal

Synonymer till liberal

fri, frisinnad, fritänkande, independent, lössläppt, obunden, ohejdad, oinskränkt, otvungen, självständig

Motsatsord till liberal

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till liberal.

Vad betyder liberal?

 1. (fördoms)fri, inte trångsynt, generös
 2. som företräder liberalismen
 3. i ursprunglig, men föråldrad betydelse; som anstår en fri människa (som tidigare endast gällde personer med hög social status); beskriver eller vittnar om person av god utbildning; fri, oavhängig
 4. i mer allmän, sentida betydelse; frisinnad, fördomsfri, human, vidsynt, förstående, ej begränsad av etablerade, ortodoxa eller auktoritära synsätt
 5. (politik) inom politik; förespråkande av gradvisa reformer, särskilt politiska, som utökar demokrati och personliga rättigheter och skyddar individens enskilda frihet
 6. (religion) inom religion; åskådning som inte är bunden till dogmer och som förordar fri kritik av respektive heliga skrifter
 7. i äldre betydelse; person som är generös och frikostig, eller gåva, donation eller dylikt som är väl tilltagen
 8. person som är anhängare till den politiska ideologin liberalism
 9. person med en liberal livsåskådning

Exempel på hur liberal kan användas

 1. en liberal tolkning av lagen
 2. ett liberalt parti

Exempel på hur liberal används i svenska tidningar

 1. Just nu är det många liberaler som håller andan inför hennes stundande avgång och att Donald Trump, som hon kallat för en ”faker”, skall hinna utse en ersättare under sin mandatperiod.
 2. Och jag läser det som en kritik av det liberala subjektet, av den borgerliga valfrihetsideologi som bara gynnar de redan stabila.
 3. Fidesz i Ungern började 1989 som ett liberalt, världsöppet parti men förvandlades till innehavare av auktoritär makt.
 4. Vi liberaler har under flera år lagt förslag om att kartlägga, uppmärksamma och begränsa det parallellsamhälle som salafisterna vill bygga upp.
 5. GP Ledare är oberoende liberal.
 6. Och om inte jag tror på det och vågar framföra det vem ska då göra det? Jan Björklund är liberal hela tiden och Annie Lööf är extra liberal, och vi måste våga stå för att vi står för en annan politik.
 7. Ett val i dag skulle ge liberalerna 37 procent av rösterna och de konservativa 35 procent, enligt en väljarundersökning publicerad i tisdags.
 8. EU–parlamentarikern Fredrick Federley (C), som sitter i den liberala partigruppen ALDE i parlamentet, är mycket kritisk.
 9. Ty jag tror att vi till sista instans måste värna den liberala grund som demokratin bygger på.
 10. En ledare för det liberala partiet PLC försökte ta ordet, men blev snabbt nedtystad av studenterna.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är skickelsediger en synonym till ödesmättad?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av liberal

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lössläppt en synonym till liberal. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.