likartad

Vi hittade 7 synonymer till likartad. Ordet likartad är en synonym till liknande och synonym och kan bland annat beskrivas som ”av samma art, liknande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av likartad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till likartad?

 1. dylik
 2. jämförbar
 3. lika
 4. liknande
 5. liktydig
 6. likvärdig
 7. synonym

Vad är motsatsen till likartad?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till likartad.

Vad betyder likartad?

 1. av samma art, liknande
 2. som är av samma art, sort, typ eller karaktär; som har liknande egenskaper

Hur böjs ordet likartad?

 1. likartad
 2. likartade
 3. likartat

Hur kan ordet ordet likartad användas?

 1. han har ont om pengar, och hon har likartade problem

Hur används ordet ordet likartad i svenska tidningar?

 1. Man sa att barn i förorten inte skulle vara dömda att gå till närmaste skola i området och bara träffa barn med likartad bakgrund.
 2. Kärnan i beräkningarna är att befolkningen inte är en homogen grupp som bor och umgås med varandra på ett likartat sätt.
 3. Under fredagen kom likartad kritik mot det dåvarande förslaget från ”Koalitionen för höga ambitioner”, en grupp med cirka 70 länder som samarbetar för att driva på klimatarbetet där Sverige ingår.
 4. Det är vidare allvarligt att patienter inte får information gällande ersättning och att vårdgivare inte bedömer rätten till ersättning på ett korrekt och likartat sätt, säger Marie Ljungberg Schött vidare.
 5. Resultatet ser vi i dag när vi vandrar längs likartade fem– eller sexvåningshus med sina balkonger, oftast på andra och femte våningen.
 6. Men på sikt behöver nog energiskatten till industrin höjas så att vi kommer på mer likartade nivåer , säger Göran Finnveden.
 7. Han vill inte lyfta fram några konkreta exempel, men säger att partistyrelsen gjort en samlad bedömning efter att ha fått in likartade historier från oberoende källor, och från externa granskare som partiet skickat till kommunen.
 8. Men han tittade också på skogen, hur småskaliga jordbruk under industrialiseringen på 1960– och 1970–talen omvandlades till stora likartade skogar.
 9. Rötterna är likartade men i Demokraternas fall har man ett, från början, bredare politiskt program som berör alltifrån tryggheten i Göteborg till kommunens barnomsorg.
 10. Om flera projekt anses leda till likartade resultat vad gäller mängden insamlat skräp ska det som bidrar mest till sysselsättningen sättas först.
 11. Den jobbar hårt och medvetet på att ställa grupper mot varandra, vilka egentligen har likartade intressen.
 12. Kina har utvecklat likartade vapen.
 13. Utvecklingen var likartad på de ledande börserna i Europa med små förändringar.
 14. På likartat sätt måste den nya farledsavgiften för sjöfarten differentieras så att fartyg som vill gå över till flytande gas, metanol och eldrift premieras och hur den utformas kommer också att påverka många hamnars avgiftssystem.
 15. Elisabeth Svantessons senaste kommentar i frågan var likartad och byggde troligen på kalkylen att en sänkning av den högsta marginalskatten (”avskaffad värnskatt”) är en omöjlig fråga om man vill locka röster i breda lager.
 16. Vi vet att situationen under uppbyggnadsskedet är likartad oavsett bolagsform.
 17. Multisoft har som målbild att dra automatiseringen till sin spets där datorer ska kunna utföra alla monotona och likartade arbetsuppgifter i samhället.
 18. Tendensen var likartad i USA där marknadens aktörer närmast väntar på den nye amerikanska Fedchefen Jerome Powells anförande inför representanthusets finansutskott på tisdag.
 19. På ledande europeiska börser var tendensen likartad med uppgångar på mellan 0,2 till 0,4 procent.
 20. Villkoren för välfärdsföretagen är en likartad strid.


Mer information om likartad och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är liknande en synonym till likartad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.