lockout

Lockout är synonymt med motstånd och kan bland annat beskrivas som ”stridsmedel i en arbetskonflikt som innebär att arbetsgivaren stänger ute de arbetande från arbetsplatsen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lockout och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till lockout

motstånd

Motsatsord till lockout

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till lockout.

Vad betyder lockout?

 1. stridsmedel i en arbetskonflikt som innebär att arbetsgivaren stänger ute de arbetande från arbetsplatsen
 2. avstängning av anställda från arbetet vid arbetskonflikt

Böjningar av lockout

 1. lockout
 2. lockouten
 3. lockoutens
 4. lockouter
 5. lockouterna
 6. lockouternas
 7. lockouters
 8. lockouts

Exempel på hur ordet lockout kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet lockout används i svenska tidningar

 1. För Matt Johnson från Ontario betydde lockouten något helt annat.
 2. Samma år stoppade arbetsgivaren produktionen i 371 timmar genom en lockout som fick katastrofala konsekvenser för samhället.
 3. Inte en enda arbetsdag gick förlorad till följd av strejk eller lockout fastän cirka 500 löneavtal omförhandlades.
 4. Under 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda utan några strejkdagar eller lockouter i samband med förhandlingarna, skriver institutet i ett pressmeddelande.
 5. Strejken och fackliga blockader följdes av en lockout.
 6. Varför genomför inte Göteborgs hamn en mer omfattande lockout för att sätta press på Hamnarbetareförbundets medlemmar?.
 7. Det gjorde det möjligt för APMT att sänka sin produktion och lättare kunna genomföra en av de största lockouterna i modern tid.
 8. Det fanns ändå ett brett stöd för tanken att strejker och lockouter kan vara alltför långtgående och alltför hårda mot utomstående och därför borde förhindras.
 9. Trots att hamnarbetarnas åtta timmar långa strejk och arbetsgivarnas 371 timmar långa lockout är avslutad sedan mer än ett halvår tillbaka har det inte skett någon verklig vändning.
 10. Använd inte den oansvariga lockouten i Göteborgs hamn som ett argument för att inskränka konflikträtten för Sveriges löntagare, säger Jonas Sjöstedt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till lockout är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är motstånd en synonym till lockout. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.