Synonymer till lyhördhet

Lyhördhet kan beskrivas som ”det att vara lyhörd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lyhördhet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till lyhördhet

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till lyhördhet.

Vad är motsatsen till lyhördhet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till lyhördhet.

Vad betyder lyhördhet?

 1. det att vara lyhörd

Hur böjs lyhördhet?

 1. lyhördhet
 2. lyhördheten
 3. lyhördhetens
 4. lyhördhets

Hur kan ordet lyhördhet användas?

Det saknas exempel på hur lyhördhet kan användas.

Hur används ordet lyhördhet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet lyhördhet används i vanlig text.

 1. Det är en lyhördhet vi missar om vi inte gör skillnad på Linné och general Lee, på ”Pang i bygget” och ”Borta med vinden”.
 2. Plötsligt ser vi en större lyhördhet för att höja a–kassan och sjukförsäkringen.
 3. Temat är godhet, formen improvisation – ett koncept som kräver lyssnande och lyhördhet, ett givande och tagande.
 4. En anledning är hennes alltid så stora lyhördhet inför musikhistorien – och sin samtid.
 5. Efter dubbelspecialisering inom rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin arbetade Olof under många år som husläkare och chef vid kvartersakuten Surbrunn, med den speciella lyhördhet som tillkommer den som själv är drabbad.
 6. I de rollerna blev hans omtänksamhet, lyhördhet, fixarförmåga och prestigelöshet kännetecken, inte bara för tekniker och skådespelare i de turnerande ensemblerna utan även bland dem som kände igen honom ute i landet.
 7. ”För att hon med lyrisk lyhördhet levandegör en tid då drömmen om en rättvis värld skyfflades ner i spanska inbördeskrigets massgravar.
 8. – Hon har en stor lyhördhet och blev en naturlig enhet med orkestern.
 9. Trots husets lyhördhet möjliggjordes detta av att vi i vår lilla familj är ganska bra på att sova – samt ibland överdrivet måna om att hålla oss undan konflikter med grannarna.
 10. – Jag vill också trycka på vikten av lyhördhet och transparens gentemot användarna.
 11. I Polismyndighetens ledarskapskriterier från 2015, under social säkerhet, betonas lyhördhet och förmåga att visa tillit till medarbetare.
 12. – Men det var ett beslut jag fattade till slut, på gränsen mellan lyhördhet och pushighet, liksom.
 13. Kungen förespråkade lyhördhet mellan människor i sina svar på journalisternas frågor.
 14. Det är också ens förbannade skyldighet att aldrig någonsin blunda för denna typ av beteende utan att det finns en lyhördhet som leder till snabba åtgärder och förändring.
 15. Vägen dit kan bara gå via bättre löner och lyhördhet gentemot medarbe­tarna.
 16. Blev också styrelseledamot i Svenska språknämnden och hedersdoktor med motiveringen ”hennes språkliga lyhördhet gör henne till en ypperlig översättare”.
 17. För att överleva måste du stålsätta dig och skaffa elefanthud, sam­tidigt som din prästerliga uppgift kräver att du ständigt övar din lyhördhet och empati.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?