mål

Synonymer till mål

avsikt, destination, destinationsort, dialekt, dröm, drömma, finish, folkmål, föresats, förhoppning, intention, mening, målbur, måltid, referenspunkt, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, syfte, tungomål

Motsatsord till mål

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mål.

Vad betyder mål?

 1. slutpunkt, riktpunkt
 2. en sorts bur i fotboll, handboll, ishockey m.m.
 3. den mängd mat man äter vid ett visst tillfälle, måltid
 4. rättegång, process 
 5. förmåga att tala; språk
 6. slutmål, avsett resultat av viss handling eller verksamhet
 7. den plats dit man vill nå, slutpunkt
 8. mållinje, slut av löp-, skid- eller tävlingssträcka
 9. det område i vissa bollsporter där det är poänggivande att placera bollen, även målbur
 10. det objekt man siktar på och försöker träffa med exempelvis ett skott från vapen eller kast med dartpil, även måltavla
 11. poäng i vissa bollsporter, som fotboll och ishockey
 12. måltid, den mat man äter vid en given tidpunkt
 13. (juridik) rättegångsmål, behandling av rättsligt ärende i domstol
 14. (numera vanligen i sammansättningar) språk, tal
 15. dialektalt språk, dialekt
 16. rymdmått

I uttryck:

 1. har mål i munnen = är inte rädd för att tala

Exempel på hur mål kan användas

 1. resans mål var Rom
 2. hon ledde loppet från start till mål
 3. Anders vaktade målet
 4. ett lagat mål mat
 5. tre mål mat om dagen
 6. åklagaren begärde resning i målet

Exempel på hur mål används i svenska tidningar

 1. Ska Parisavtalets mål uppnås så behöver världens utsläpp halveras under kommande årtionde.
 2. Vi har samma mål som andra länder.
 3. Övningen har planerats länge och gick ut på en simulerad attack mot mål på marken.
 4. De nya pengarna ska finansiera fas 1 och fas 2–studier samt storskalig tillverkning av bolagets vaccinkandidat, som utgår från ett nano–partikulärt protein, med målet att tillverka miljoner doser vid slutet av 2020.
 5. Ett av de uttalade målen med projektet var att bilen skulle drivas av egenutvecklade batterier med fast elektrolyt,.
 6. Det företag som skaffar sig ett Scienced Based Target (SBT) gör det för att veta hur mycket den egna verksamheten måste förändras för att leva upp till Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
 7. Knappast en modell att anamma, om hållbara och inkluderande företag är målet.
 8. När Diyari Mahmoud började göra komedi hade han två mål som han vill uppnå inom en snar framtid.
 9. Med på tåget för att uppfylla målen är tolv gårdar som under tre år ska testa och utvärdera olika lagringsmetoder.
 10. Även de leverantörer som tidigare bara konkurrerat med varandra samarbetar nu mot samma mål.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av mål

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är riktpunkt en synonym till mål. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.