målmedveten

Målmedveten kan bland annat beskrivas som ”bestämt inriktad på ett mål ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av målmedveten och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till målmedveten

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till målmedveten.

Motsatsord till målmedveten

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till målmedveten.

Vad betyder målmedveten?

 1. bestämt inriktad på ett mål 
 2. som är inriktad på ett bestämt mål

Böjningar av målmedveten

 1. målmedveten
 2. målmedvetet
 3. målmedvetna
 4. målmedvetne

Exempel på hur ordet målmedveten kan användas

 1. partiets målmedvetna arbete för att nå nya grupper

Exempel på hur ordet målmedveten används i svenska tidningar

 1. Men de högerextrema attackerna i Frankrike blir allt fler och organiseras målmedvetet.
 2. Ett sådant målmedvetet och periodiskt schema skapar utrymme för att viktigt arbete ska kunna flöda.
 3. Alltså samma kontinent som byggde sin rikedom under förrförra seklet på kolonier och slavhandel, och som förra seklet var skådeplats för två världskrig och en målmedveten förintelse av människor.
 4. Det går att ana en målmedveten kinesisk urvattning av mänskliga rättigheter i FN.
 5. – SAMBO och Haraholmen är ett målmedvetet samlat initiativ för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och ort, men också lättillgänglig mötesplats för så väl medborgare som företag, avslutar Emma Lundbäck Wredenberg.
 6. Khalifa Haftar har förslaget och målmedvetet spelat på den rädsla som finns för militant islamism i regionen.
 7. Och nu är avsikten att målmedvetet arbeta på ett metodiskt sätt för att kunna avsluta gamla fall – antingen genom att lösa dem eller lägga ner dem på riktigt.
 8. Enligt Aljazeeras reporter på plats är demonstranterna målmedvetna och vägrar vika sig.
 9. Enligt 2004 års dom i Uppsala tingsrätt hade Fossmo genom "intensiv, målmedveten och långvarig påverkan" förmått henne att begå brotten.
 10. Anspråken om att bli världsledande stormakt vad gäller affärer och handel är inte en abstrakt vision, utan något som Kina under Xi Jinping målmedvetet arbetar för.
 11. Det är viktigt att komma ihåg att särskild begåvning bara är en potential, utan målmedvetet och hårt arbete leder det inte till excellenta prestationer, säger Attila Szabo.
 12. Löfven uppger att det gäller att vara målmedveten och fokusera på det som behöver göras.
 13. – Vi får högklassiga komponenter i rätt tid och om det uppstår problem, åtgärdas de mycket målmedvetet.
 14. Men det framgår inte om regeringen delar den uppfattningen, om man reagerar mot det eller hur man ser på en sådan målmedveten fientlig verksamhet mot vårt land.
 15. Och i det avseendet skiljer jag nog ut mig jämfört med många jämnåriga i mitt målmedvetna sätt att använda sociala medier, säger Svante Nybyggars till Veckans Affärer.
 16. Är man ambitiös och målmedveten finns det goda möjligheter för kompetensutveckling hos oss, säger Tobias Andersson.
 17. Salafisterna jobbar målmedvetet och strategiskt.
 18. Hon ville förändra med sitt berättande och arbetade målmedvetet med det nya programformatet ”Min sanning”.
 19. Som chef förenade Jim visionärt tänkande med att målmedvetet genomföra olika insatser för att få till stånd önskvärda förändringar.
 20. Det kommer att kosta pengar och kräva uthållighet och målmedveten fokusering över lång tid.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till målmedveten är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.