manifestera

Vi hittade 7 synonymer till manifestera. Ordet manifestera är en synonym till uttrycka och formulera och kan beskrivas som ”visa, ge uttryck åt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av manifestera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till manifestera?

 1. beskriva
 2. demonstrera
 3. formulera
 4. framföra
 5. uttrycka
 6. visa
 7. yttra

Vad är motsatsen till manifestera?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till manifestera.

Vad betyder manifestera?

 1. visa, ge uttryck åt

Hur böjs ordet manifestera?

 1. manifestera
 2. manifesterade
 3. manifesterades
 4. manifesterar
 5. manifesteras
 6. manifesterat
 7. manifesterats

Hur kan ordet ordet manifestera användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet manifestera i svenska tidningar?

 1. – Det manifesteras genom att vi stoppar avtalet i ett kuvert och skickar till politikerna.
 2. Det gäller att även titta på hur uppdraget utförs och hur oberoendet manifesteras.
 3. Ett allt varmare hav gör att det finns mer energi tillgängligt som kan manifesteras som tropiska cykloner.
 4. Det gör de hundratals kvinnor som under desenaste dagarna samlats i Belarus större städer för att bilda mänskliga kedjor längs gatorna för att manifestera för sitt lands frihet.
 5. I dag är den Antiguafödda och nobelpristippade författaren Jamaica Kincaids trädgårdsintresse välkänt och manifesterat inte minst i självbiografin ”(Boken om) Min trädgård” från 1999.
 6. – Hans arv manifesteras fint genom P O Enquists pris, som instiftades till hans 70–årsdag, och som går till unga europeiska författare, ”på väg ut i Europa”.
 7. I det ena fallet för att manifestera styrka och i det andra för att slippa ta ansvar.
 8. Lagförslaget har dragits tillbaka, något som inte har inneburit ett slut för de regeringskritiska protesterna, vars folkliga stöd på allvar manifesterades i början av december.
 9. Det gjorde rent fysiskt ont när jag satt på min plats i kammaren och såg hur extremhögerns makt manifesterades tydligare än någon gång tidigare.
 10. Vid Lejontrappan i närheten av Brunnsparken samlas demonstranter vid lunchtid för att manifestera mot överkonsumtion och köpfesten på den så kallade ”Black Friday”–rean.
 11. Symbolen måste också utgöras av medborgaren som manifesterar sin rätt att bränna flaggan i protest.
 12. Mandela skulle på senare år kännetecknas av den Springboks–tröja han bar under finalen och när han gick bort var det i gröna tröjor som många sydafrikaner manifesterade sin sorg.
 13. En stor del av befolkningen i Chile, i alla regioner, går ut på gatan och manifesterar helt fredligt.
 14. – Einride manifesterar på alla sätt frontlinjen för innovation idag.
 15. Det intressanta här är egentligen inte ståndpunkten i sig utan det hyckleri den manifesterar.
 16. Arguspriset i humaniora ska gå till en person som "på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet".
 17. Osäkerheten har manifesterats i att yuanen har försvagats med nästan 10 procent mot dollarn sedan i våras, medan Hongkong– och Shanghaibörserna är ned 10–20 procent sedan årsskiftet.
 18. Strejken är inte bara tänkt att manifestera kvinnornas betydelse utan utgör samtidigt en protest mot orättvisor på arbetsmarknaden och mot sexuella trakasserier.
 19. På vilket sätt manifesteras ojämställdheten, och vad kan man göra för att skapa ett mer jämställt förhållande, även efter att man bildat familj?.
 20. Det ankommer inte, enligt regionstyrelsen, på Region Skånes högsta beslutande organ att manifestera någon form av missnöje över detta medlemskap genom att demonstrativt ta bort den Europeiska flaggan från sessionssalen i Rådhus Skåne.


Mer information om manifestera och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uttrycka en synonym till manifestera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.