manifestera

Manifestera är synonymt med uttrycka och formulera och kan beskrivas som ”visa, ge uttryck åt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av manifestera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till manifestera

beskriva, demonstrera, formulera, framföra, uttrycka, visa, yttra

Motsatsord till manifestera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till manifestera.

Vad betyder manifestera?

 1. visa, ge uttryck åt

Böjningar av manifestera

 1. manifestera
 2. manifesterade
 3. manifesterades
 4. manifesterar
 5. manifesteras
 6. manifesterat
 7. manifesterats

Exempel på hur ordet manifestera kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet manifestera används i svenska tidningar

 1. – Hans arv manifesteras fint genom P O Enquists pris, som instiftades till hans 70–årsdag, och som går till unga europeiska författare, ”på väg ut i Europa”.
 2. I det ena fallet för att manifestera styrka och i det andra för att slippa ta ansvar.
 3. Lagförslaget har dragits tillbaka, något som inte har inneburit ett slut för de regeringskritiska protesterna, vars folkliga stöd på allvar manifesterades i början av december.
 4. Det gjorde rent fysiskt ont när jag satt på min plats i kammaren och såg hur extremhögerns makt manifesterades tydligare än någon gång tidigare.
 5. Vid Lejontrappan i närheten av Brunnsparken samlas demonstranter vid lunchtid för att manifestera mot överkonsumtion och köpfesten på den så kallade ”Black Friday”–rean.
 6. Symbolen måste också utgöras av medborgaren som manifesterar sin rätt att bränna flaggan i protest.
 7. Mandela skulle på senare år kännetecknas av den Springboks–tröja han bar under finalen och när han gick bort var det i gröna tröjor som många sydafrikaner manifesterade sin sorg.
 8. En stor del av befolkningen i Chile, i alla regioner, går ut på gatan och manifesterar helt fredligt.
 9. – Einride manifesterar på alla sätt frontlinjen för innovation idag.
 10. Det intressanta här är egentligen inte ståndpunkten i sig utan det hyckleri den manifesterar.
 11. Arguspriset i humaniora ska gå till en person som "på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet".
 12. Osäkerheten har manifesterats i att yuanen har försvagats med nästan 10 procent mot dollarn sedan i våras, medan Hongkong– och Shanghaibörserna är ned 10–20 procent sedan årsskiftet.
 13. Strejken är inte bara tänkt att manifestera kvinnornas betydelse utan utgör samtidigt en protest mot orättvisor på arbetsmarknaden och mot sexuella trakasserier.
 14. På vilket sätt manifesteras ojämställdheten, och vad kan man göra för att skapa ett mer jämställt förhållande, även efter att man bildat familj?.
 15. Det ankommer inte, enligt regionstyrelsen, på Region Skånes högsta beslutande organ att manifestera någon form av missnöje över detta medlemskap genom att demonstrativt ta bort den Europeiska flaggan från sessionssalen i Rådhus Skåne.
 16. – Det anges också att det finns andra som inte manifesterar någon partitillhörighet som bjuder på motstånd mot NMR där.
 17. Anders Nilsson fick utmärkelsen för sitt arbete för HBTQ–personer manifesterat med regnbågsflaggan på sin ansiktsmask.
 18. Dessa värderingar manifesterades redan i 1974 i skriften En möbelhandlares testamente.
 19. I Tyskland idag är det inte så mycket stolthet som manifesteras med monument, utan den egna historiens mörkaste sidor.
 20. Varenda intervju, varje resa, varje bild (på Britt–Marie Mattsson) hade sedan som avsikt att manifestera denna unika auktoritet – och jag valde att skärskåda den inte så lite provocerande attityden snarare än innehållet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till manifestera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uttrycka en synonym till manifestera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?