manuskript

Synonymer till manuskript

filmmanus, handskrift, manus

Motsatsord till manuskript

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till manuskript.

Vad betyder manuskript?

 1. text som (ofta) ska tryckas ; anteckningar
 2. hand- eller maskinskriven text som ska tryckas eller uppläsas

Exempel på hur manuskript kan användas

 1. han skickade manuskriptet till förlaget

Exempel på hur manuskript används i svenska tidningar

 1. – Det kan röra sig om manuskript, foton, dokumentation eller bakgrundsinformation, säger Adam Hidestål, chef för Malmö stadsarkiv.
 2. När man i dag talar om ”Dödahavsrullarna” tänker man ofta på de manuskript till bibelböcker som upphittats i Qumran – den stora, nästan kompletta rullen till Jesajas bok, till exempel.
 3. På ett annat plan i ”De tyngdlösa” börjar Valerias make kommentera manuskriptet hon skriver.
 4. Han sade att manuskriptet är som ett partitur för film, men det ska sägas att det inte är många filmmanuskript som kan sättas upp direkt på en scen.
 5. För över hundra år sedan upptäcktes det 240 sidor långa manuskriptet ”Voynich”.
 6. Bland detta material visade det sig finnas en text som stack ut, ett omsorgsfullt inbundet och delvis illustrerat manuskript, som rymmer just skildringar av händelser från 1933, det år hon fyller nitton.
 7. Men onekligen uppmuntrar den nya Bergmanvärld som vimlar av väsensskilda sceniska texttolkningar till ett intensifierat intresse för såväl manuskripten som de dokument som antyder deras skapelseberättelser.
 8. På den tiden kopierades alla manuskript för hand, och därför kunde ett större verk som Bibeln ta flera år i anspråk och kosta många årslöner.
 9. Själva budorden finns såvitt känt inte i original, men samlingen innehåller tusentals rullar, manuskript och böcker ända tillbaka till 300–talet.
 10. Jag hade läst igenom manuskriptet flera gånger och varit hyggligt nöjd.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av manuskript

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är handskrift en synonym till manuskript. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.