medföra

Synonymer till medföra

betyda, bibringa, bringa, föra, förorsaka, hämta, implicera, inkludera, innebära, inrymma, leda till, skaffa, tillgodoräkna

Motsatsord till medföra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till medföra.

Vad betyder medföra?

 1. ta med (sig)
 2. följas (automatiskt) av, leda till, få som resultat

Exempel på hur medföra används i svenska tidningar

 1. Det medför förstås avsevärda olägenheter och psykisk påverkan, även för de närstående, säger hon i ett pressmeddelande.
 2. Denna typ av sjukdomar medför dessutom ofta att de drabbade inte söker vård i vanlig mening, i vart fall inte som ett första steg, utan de söker ofta information och stöd på nätet.
 3. Det nya direktivet medför bland annat att förmedlare av digitalt innehåll kan hållas ansvariga om de publicerar upphovsrättsskyddade verk utan tillåtelse.
 4. Dessutom drabbade England och Nederländerna samman i ett riktigt krig år 1652, vilket avslutades genom ett fredsavtal år 1654, något som under alla omständigheter borde ha medfört ett slut på konflikten.
 5. Det här medför givetvis att den rättsliga kedjan, för dem som ändå väljer att anmäla, inte per automatik alltid blir helt rätt.
 6. Detta medför att rätten bedömer brottet som grovt.
 7. Här finns nu en unik chans att bryta segregation, halvera energianvändningen och möte de högre tillgänglighetsbehoven som en åldrande befolkning medför.
 8. Nyproduktion dras ofta med långa ledtider, vilket också medför osäkerhet, menar Claudia Wörmann.
 9. Nu handlar det om att se ut på ett visst sätt, medan att det att vara förmögen i tidigare generationer också kunde medföra någon typ av samhällelig plikt gentemot samhället.
 10. En del lösenordshanterare gör dock en avvägning mellan säkerhet och nytta som medför en risk.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av medföra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är föra en synonym till medföra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.