medföra

Synonymer till medföra

betyda, bibringa, bringa, föra, förorsaka, hämta, implicera, inkludera, innebära, inrymma, leda till, skaffa, tillgodoräkna

Motsatsord till medföra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till medföra.

Vad betyder medföra?

 1. ta med (sig)
 2. följas (automatiskt) av, leda till, få som resultat

Exempel på hur medföra används i svenska tidningar

 1. En tänkbar lösning är väldiga skogsplanteringar, men detta kan medföra svåra konflikter med jordbruk och naturvård.
 2. Forskarna sticker dock inte under stol med att deras koncept också medför risker, exempelvis att aerosolerna skulle kunna ge torka, påverka jordbruket, bidra till extremt väder på andra platser på jorden – eller påverka vår hälsa negativt.
 3. Förvärvet skulle medfört att Eyeonid tog över en del av en koncern vilket i sin tur skulle inneburit att Eyeonid mer än dubblerat sin storlek samt fått in ett 15–tal nya partners i flertalet länder.
 4. Det medför snedvridningar i e–handeln, säger Emma Maraschin, enhetschef på Post– och telestyrelsen.
 5. Det var här batterierna kom in i bilden och detta gav också följdfrågor kring lagring av energi och vad detta medför.
 6. Därtill kan man bestämma villkoren för vilka andra företag som ska ha tillgång till dessa flöden, samtidigt som man, utöver de avgifter detta medför, kan kräva en andel av försäljningsintäkten.
 7. Jag vill att inköp, vägbyggen, investeringar, byggande och så vidare är otillåtna om de medför att våra klimatmål utmanas.
 8. Beräkningarna kring infrastrukturplanen ”visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av koldioxid”.
 9. ”Det medförde en stor personlig förlust.
 10. Det medför fortsatt stor uppsida i aktien från nuvarande kursnivå, anser Carnegie.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av medföra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är föra en synonym till medföra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.