medge

Medge är synonymt med medgiva och tillstå och kan bland annat beskrivas som ”acceptera och erkänna att någon annan har eller hade rätt i en viss fråga”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av medge och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till medge

bevilja, bifalla, erkänna, godkänna, hålla med, medgiva, tillstå, tillåta

Motsatsord till medge

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till medge.

Vad betyder medge?

 1. acceptera och erkänna att någon annan har eller hade rätt i en viss fråga
 2. ge möjlighet till, tillåta

Böjningar av medge

 1. medgav
 2. medgavs
 3. medge
 4. medger
 5. medges
 6. medgett
 7. medgetts
 8. medgiven

Exempel på hur ordet medge kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet medge används i svenska tidningar

 1. Första AP–fondens kapitalförvaltningschef Mikael Angberg har en än mer positiv syn, även om han medger att det är svårt att pricka den exakta siffran.
 2. – Demokratiska val, var de än hålls, fungerar bara när förloraren medger ett nederlag, alltså accepterar valresultatet.
 3. Varför återvände så många bulgarer nu, när ett virus hotade? Krastev medger att hans eget beslut inte var helt rationellt.
 4. Han medgav aldrig under polisförhören att han alls varit på platsen, så då hade vi inte de här uppgifterna.
 5. På presskonferensen medger Norling att han haft en dålig känsla de senaste veckorna.
 6. Från regionens ledning har man medgett att trycket för provtagningarna hos allmänheten underskattats – och att laboratorierna inte mäktar med.
 7. Bigon medger däremot att Zlatan Ibrahimovic haft kontakt med Sinisja Mihajlovic tidigare.
 8. Myndigheterna medgav då också att Gui Minhai frihetsberövats.
 9. Något som Zoom själva medgett och lovat förbättring.
 10. Det är en alldeles för låg nivå, medger Ulf Hansson, men på många håll ligger lönerna lägre än så, eftersom avtalen inte alltid efterlevs.
 11. Därmed blir det till exempel möjligt att tillgodoräkna sig minskad klimatpåverkan från biobränslen, vilket EU–målet inte medger.
 12. Annars är risken stor för att en förlängning inte medges och att tidigare gjorda investeringar går förlorade.
 13. Men Eliasson och Werger säger det som deras uppdrag medger dem att säga.
 14. Han medger att det ibland blivit lite väl många samtal.
 15. Kvinnan har hela tiden medgett att det var hon som dödade 77–åringen.
 16. Kort därefter tvingades WHO medge att inte ens de egna experterna fått tillgång till de drabbade områdena i den utsträckning som lovats.
 17. En ung Attenborough trampade sin Raleigh juniorcykel upp– och nerför dalen före andra världskriget, en tid då han medger att det fanns mindre trafik på vägarna och mindre som distraherade barn från naturens underverk (inklusive tv–dokumentärer).
 18. Janette Jardefalk medger att företaget hanterat radonproblematiken på Åshöjdsvägen felaktigt.
 19. Janette Jardefalk medger att bostadsbolaget inte följt lagen.
 20. Hon medger själv att hennes aggressiva teknik inte skulle fungera om advokaten var en man.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till medge är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är medgiva en synonym till medge. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.