medium

Synonymer till medium

genomsnittlig, medelstor

Motsatsord till medium

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till medium.

Vad betyder medium?

 1. massmedium
 2. genomsnittlig storlek på kläder (varken liten eller stor)
 3. mittersta del
 4. medelvärde
 5. verbform, som uttrycker en betydelse som varken är passiv eller aktiv, utan mittemellan
 6. substans i vilket fysikaliskt skeende kan försiggå med tyngdpunkt på att den kan härbergera något, exemplevis ett kemiskt innehåll
 7. kanal, meddelelsemedel, för att vidaresända information. Den plurala böjningen media används, sedan 1965, ofta som kortform för pluralis massmedia, i kontexter där ordet i sin plurala betydelse fungerar som samlingsord för den samlade effekten, närvaron, av massmedier eller för konceptet massmedia som sådant
 8. person som är ansedd, eller anser sig, kunna kommunicera med andevärlden. Med innebörden att personens sinnesorgan, förmåga att vidaresända information, är i mitten, medium, av en kommunikationskedja. Sedan 1862

I uttryck:

 1. sociala medier = kanaler för kommunikation (1) på Internet, t.ex. Facebook

Exempel på hur medium kan användas

 1. Finns den här tröjan i medium?

Exempel på hur medium används i svenska tidningar

 1. Ett av de uttalanden Söderholm då gör har väckt reaktioner i sociala medier helgen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av medium

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är genomsnittlig en synonym till medium. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.