mekanism

Mekanism är synonymt med robot och styrning och kan bland annat beskrivas som ”maskineri; mekanisk process”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mekanism och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till mekanism

axel, robot, styrning

Motsatsord till mekanism

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mekanism.

Vad betyder mekanism?

 1. maskineri; mekanisk process
 2. något som inträffar i ett system /så att en given händelse inträffar, d.v.s. ett sätt på vilket händelsen inträffar/

Exempel på hur ordet mekanism kan användas

 1. klockans sinnrika mekanism

Exempel på hur ordet mekanism används i svenska tidningar

 1. Man kan förstå delvis förstå mekanismen vid förnedringen genom betrakta ett rån som en mobbningssituation, säger Clara Hellner, professor i barn– och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
 2. Tre nykomponerade minioperor om konstnären Sigrid Hjerténs bildvärld, om nutida parterapi och om finansvärldens dolda mekanismer.
 3. – Det har historiskt sett absolut funnits unkna mekanismer på Dramaten – som det funnits på många arbetsplatser – men det är en ny tid nu.
 4. Man måste komma runt olika mekanismer i telefonen så att den inte raderar allt innehåll efter att för många felaktiga kodförsök har gjorts.
 5. Men den vaksamme noterar säkert också att det finns mekanism inbyggd för den vattendelande popup–kameran.
 6. Bakladdare hade visserligen större eldgivningshastighet men det var svårt att utveckla en mekanism som snabbt kunde öppnas för laddning och sedan slöt helt tätt när kanonen avfyrades, ett bakstycke.
 7. – Men vi tror att det finns mekanismer som gör att det till och med kan bli mer lönsamt på sikt.
 8. Det skulle vara själva mekanismen för att det svaga och frivilliga Parisavtalet ändå skulle kunna minska utsläppen.
 9. Det är en mekanism som ska säkra den europeiska industrins konkurrenskraft.
 10. Jag har lärt mig ganska mycket om hur man gör det – men jag vet inte alls om det är samma mekanismer på en scen, tillägger Schulman.
 11. Men uppdraget att utarbeta en mekanism för förlust och skador har inte handlat om vem som ska ersätta och kompensera för dessa skador.
 12. När ministrarna träffades under tisdagen presenterades därför något som försvarsministern kallar ”en ny mekanism för krissamråd”.
 13. Syftet med studien var att ta reda på vilka mekanismer som påverkar kvinnors fertilitet från tonåren till övergångsåldern genom att undersöka 3.
 14. Kunskaperna om de här mekanismerna har funnits länge.
 15. Professor Mark Klamberg hävdar att diplomatiska garantier är en väg att gå men att det måste finnas ”en reell och fungerande mekanism för att Sverige ska kunna säkra att garantin upprätthålls.
 16. – Däremot sade den att man måste ha en fungerande mekanism för att se till att de här garantierna upprätthålls.
 17. Så är det för mig också, jag börjar tala väldigt mycket sörmländska om jag blir till exempel arg, eller chockad eller upprörd, det är väldigt starka mekanismer.
 18. – Vi visar att mekanismerna om klimatpåverkan är mer komplexa än bara att det påverkar ett visst djurs temperatur, säger Bestion.
 19. Hur kan ett hot som varken syns, känns eller går att ta på vara så skräckinjagande? Masslakt av renar och svampförbud är starka minnen, och jag har alltid haft en drivkraft att försöka förstå mekanismerna bakom hoten.
 20. En mekanism för att plocka bort överflödiga utsläppsrätter infördes, till exempel.
 21. De har också ökat förståelsen för mekanismerna bakom superkondensatorer.
 22. Men vi behöver också lära oss förstå de psykologiska mekanismer och politiska tankestrukturer som sätter käppar i hjulet för oss alla, skriver psykoanalytikern Björn Salomonsson.
 23. Men de exakta mekanismerna bakom, hur hjärncellstypen i detalj påverkar olika sjukdomstillstånd, återstår att besvara.
 24. Det här är samma mekanismer.
 25. Vill du läsa mer om mekanismerna bakom prishöjningen, hur företag ökat sin tillväxt genom sök och hur du lyckas med det? Teckna en prenumeration på Resumé Insikt här.
 26. – Jag frågar mig om det är bra att lansera en mekanism som framför allt leder till beskattning av amerikanska bolag, under tiden som vi hotas av ett stålkrig, säger exempelvis Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel till franska tidningen Le Monde.
 27. "En gripande film – cinematiskt stringent i både foto och klipp – ger oss en djupare insikt i kriget och nationalismens mekanismer", lyder en del av juryns motivering.
 28. ”En gripande film – cinematiskt stringent i både foto och klipp – ger oss en djupare insikt i kriget och nationalismens mekanismer”, lyder en del av juryns motivering.
 29. – Men, återigen, kommer det att finnas en mekanism som innebär att i den mån presidenten vill göra undantag så kan presidenten göra det, säger Mnuchin enligt nyhetsbyrån AP på Twitter.
 30. – Alla vill peka på Ryssland som spridare av desinformation, men de bakomliggande mekanismerna kan vara mer komplexa.
 31. – Det behövs nu studier både för att visa hur vanligt det är i olika grupper och sammanhang och för att förstå mekanismer, motstånd, strategier och betydelse för både individer, organisationer och samhälle.
 32. Närmare sanningen är nog det faktum att en sådan mekanism skulle sättas upp utan inflytande från icke–euroländer.
 33. Och de här mekanismerna för att göra det på ett mer säkert sätt har ju kommit dit i efterhand i en komponent som tilläts senare och det har inte fått den spridning som den borde ha.
 34. Spelifiering innebär att man använder mekanismer från datorspel för att exempelvis öka motivationen vid inlärning eller för att uppnå beteendeförändringar.
 35. Av vördnad för offren, blandat med oförmåga att greppa det industriella mördandets underliggande mekanismer, har många skildringar i litteraturen och i andra konstarter koncentrerat sig på den fysiska verkligheten.
 36. På ena sidan finns de som vågar prata om hedersproblematikens mekanismer, men dessa personer är inte sällan religionsfientliga och många gånger rent islamofoba, menar Broula.
 37. Nu tror forskare vid institutionerna för neurovetenskap vid Karolinska institutet och Köpenhamns universitet att liknande mekanismer som hos mössen styr gångrörelser hos människor.
 38. Åsikt om relationen till sin pappa och hedersförtryckets mekanismer.
 39. Rapporten visar att det inte är plansystemens struktur som skapar långa ledtider – vilket ofta hävdas – utan att det finns mekanismer som gör att det inte ”lönar sig” att vara effektiv.
 40. Det här är komplext för vi vet alla att agenten har varit ute och pratat med flera klubbar om innehållet i vårt avtal och har avslöjat för de här klubbarna att det finns en mekanism i vårt kontrakt med ett förbestämt belopp som kan utlösa en affär.
 41. – Han gick lugnt fram till nödutgången, använde mekanismen för att öppna den, tittade ut, kom tillbaka för att hämta sin ryggsäck och gick ut på vingen, berättar medpassageraren Fernando del Valle, som lade ut en film från händelsen på Facebook.
 42. "Att skydda konsumenter är huvudmålet men den primära mekanismen för att uppnå det skyddet är genom mer effektiva marknader", skriver Financial Times i en krönika.
 43. Det är nog därför jag lärde mig så mycket av honom om seendets mekanismer – jag tror han skulle förstå mitt ordval.
 44. På tjugofem minuter dekonstruerar upphovsmakaren Lena Dunham samma mekanismer och förlopp som otaliga kvinnor vittnat om.
 45. Young för "deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm".
 46. Åtminstone tre ledamöter, Bob Corker, Jeff Flake och James Lankford, har knutit sitt stöd för reformen till denna mekanism.
 47. Nu ville forskarna undersöka om mekanismerna hos en apa som planerar inför framtiden är desamma som hos människor.
 48. Koreanske regissören Park Chan–wook skildrar ingående hämndens mekanismer med en grotesk och nattsvart humor, liksom i sin förra film Hämnarens resa.
 49. Vi har velat förstå mekanismerna bakom nazismen, hur de motiverade det industriella mördandet och jämfört med hur vi motiverar djurindustrins mördande.
 50. De yttre förhållandena varierar, men mekanismerna är desamma.
 51. Han belyser ändå många av de mekanismer och paradoxer som är förbundna med smak.
 52. Världen är en mekanism, där individen och dennes eventuella lidanden är totalt ointressant.
 53. Denna nyproducerade dokumentär om den amerikanske fotografenär högst medveten om och tydlig om med mekanismerna i det här spelet.
 54. Någon vidare analys över dyra bolån och bankernas egna billiga lån är kanske inte helt nödvändig men för den som vill ha koll på mekanismerna bakom sin boränta finns det mer att gräva i.
 55. Jag misstänker att mekanismen är densamma som hos någon som köper lotter och hoppas på vinst.
 56. – De grundläggande mekanismerna finns fortfarande kvar.
Ordet mekanism uppdaterades 2020-02-14.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till mekanism är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är robot en synonym till mekanism. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?