mena

Mena är synonymt med påstå och syfta och kan bland annat beskrivas som ”tycker”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mena och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till mena

anse, anspråk, antyda, avse, avser, förmena, påpeka, påstå, syfta, säga, tro, tycka, ämna, åsyfta

Motsatsord till mena

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mena.

Vad betyder mena?

 1. tycker
 2. avser, åsyftar
 3. med olika tyngd anse, tycka, tro eller hävda något; kan också vara en förklaring eller tillrättaläggande av ett oklart eller ifrågasatt uttalande
 4. måla

Exempel på hur ordet mena kan användas

 1. hon menade att han borde be om ursäkt
 2. han menade allvar med sin fråga
 3. Förlåt, jag menade inte att såra dig!
 4. Jag menade inte Anna utan Emma!
 5. Menar du att du inte kan komma?
 6. Det var inte så illa ment, det var bara ett skämt!

Exempel på hur ordet mena används i svenska tidningar

 1. Även om Patrik menar att han inte skulle ha gett sig på en ung muslimsk tjej under den här tiden ,så var både han och rörelsen våldsam.
 2. Olsen menar att smittspårning är viktigt för att personer som smittats men utvecklat få eller inga symtom ska kunna sättas i karantän så att de inte för sjukdomen vidare.
 3. – Just pizza är bra mat skulle jag säga, eller vad menar du skulle vara dåligt? Det är bra kolhydrater, bra protein från osten.
 4. Det kan vara allt från andra infektioner till någon autoimmun sjukdom eller till och med cancer, menar han.
 5. Med ”moderna” menas då sådana fysiska id–handlingar som lagrar biometriska data om innehavaren på en krets inbyggd i ett pass eller id–kort.
 6. Utgivarna å sin sida menar att en kortare livslängd saknar betydelse för säkerheten, och att en kortare livslängd skapar administrativt krångel för ägarna av certifikaten.
 7. Arbetsmarknadsministern har underkänt utredningens slutsatser och menar att flera av förslagen måste justeras.
 8. Två läkare i delstaten anmälde lagen för att få den upphävd, och menade att den skulle innebära att två av de tre abortkliniker som finns i delstaten skulle tvingas stänga.
 9. Björn Andersson, vice ordförande för facket ST inom Kriminalvården, tror inte att syftet är att diskriminera men menar att priset är en viktig symbolfråga.
 10. – Även om den goda tillgången på vattenkraft och vindkraft förstärkt en situation med låga priser, så menar vi att trenden mot mindre andel planerbar produktion har varit tydlig.
 11. Belackare menar dock att vätgas–tanken är ett snedsteg och pekar på hur smutsig produktionen är samt att det är ineffektivt att lägga till ett extrasteg när det kommer till energiomvandling.
 12. Det har ju hjälpt industrin här i Sverige att faktiskt känna att det gått okej trots den pågående krisen, menar Jörgen Lindquist.
 13. Allan Widman (L) menade att regeringens ”icke–bud” lagt förhandlingarna på is.
 14. Ahmed Abdirahman menar att det finns goda grunder för polisen i utsatta områden att bygga på.
 15. I en krissituation blir kulturen extra viktig, menar Amanda Lind.
 16. Han menar att det är en brokig skara människor som samlats kring konsten.
 17. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, tyckte då att kritiken mot Sverige var frustrerande och menade att olika länder har olika metoder för att uppnå samma mål.
 18. Har hjortlusflugorna orsakat pälsavfallet borde älgar på fler platser ha drabbats, menar Ånöstam.
 19. Att vägra säga ”black lives matter” betyder att man inte håller med om att svarta liv också spelar roll och är rasism, menar kritikerna.
 20. Professionaliserad och professionell är inte samma sak, menar klubbarna.
 21. Men att kalla smittspridningen för okontrollerad vet jag inte vad de menar med, säger han.
 22. Att bedöma suicidrisk kan dock vara komplext och är inget som vården bör stirra sig blind på, menar Danuta Wasserman.
 23. Att ha möjlighet att uppleva naturen är något som Sverige tagit till vara genom att inte stänga in människor under pandemin, menar Cecilia Melder.
 24. Oppositionen ska naturligtvis kunna opponera mot regeringens politik, men jag menar att man är med och devalverar demokratin när tonen blir för rå och den här typen av negativa överord används, säger statsministern.
 25. I sitt vittnesmål, via länk, menade Björk bland annat att det inte går att klarlägga att Wilma Andersson dödats till följd av trubbigt våld, eller om hon utsatts för yttre våld överhuvudtaget.
 26. Men till den som menar att fiktion inte ska finnas i offentligheten utan sådan kontext kan man också påpeka detta.
 27. UD menar att Lindstedt på egen hand har förhandlat med Kina om den fängslade svensk–kinesiska förläggaren Gui Minhai.
 28. Teknologi är och förblir ett instrument, menar han.
 29. Mordåret 1965 var en brytpunkt, menar han, och som sådan mer intressant än det genomtröskade 68.
 30. ”Relationen ska bara fungera” – det är ett vanligt sätt att se på kärlekslivet menar Marcus som berättar att de båda allt känt ett behov av att vilja utvecklas som människa och par.
 31. Oftast riktades det mot Wilma Anderssons anhöriga som han menar ljuger och inte bryr sig om Wilma på riktigt.
 32. Hennes pionjärgärning har sedan dess bekräftats allt mer och av allt fler – även om mäktiga Museum of Modern art i New York länge stretade emot och misogyna kritiker menade att hon måste ha varit sinnessjuk.
 33. Det är svårt att dra för långtgående slutsatser av den enkätundersökning som WSP har gjort, menar Daniel Firth.
 34. Advokaterna för Rayshard Brooks familj menar att polisen hade andra alternativ när de försökte gripa honom.
 35. Bråket handlade om att Rämsell kritiserat utredningens objektivitet sedan hon menar att hon hindrats från att ställa frågor till en av polisens tekniker, vilket hon berättade om i GT under torsdagen.
 36. Kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) menar att det är viktigt att komma ihåg att vi aldrig är vaccinerade mot antisemitism.
 37. Hans källor menar att Xbox Two kommer släppas under 2020 och dess huvudprocessor blir en Zen 2 samt en än så länge ospecificerad GPU från AMD som ska vara anpassad för nästa generations konsoler.
 38. Vi menar inte att alla alternativ måste vara svenska, men vi behöver åtminstone en offentlig sektor som ger svenska bolag möjligheten att konkurrera på lika villkor som våra amerikanska motsvarigheter.
 39. Omar menar att hennes anmärkningsvärda resa har gjort henne ”medkännande” och ”optimistisk”, och att de tidiga trauman som hon upplevt gjort att hon blivit sällsynt orädd.
 40. Sverige har ett demokratiproblem, menar professor  Ester Pollack.
 41. Stefan Adamsson har arbetat med människohandel i 14 år – och menar att flytten från gatan till nätet har gjort det både lättare och svårare för polisen.
 42. Med kriminell miljö menas en plats där vapnet kan komma till brottslig användning.
 43. För att de äldre ska kunna leva normalt igen menar han att Sverige måste få ner de sjunkande spridningstalen ännu mer, möjligtvis kombinerat med bra behandlingar, vaccin och bra immunitetstester.
 44. Det är i en intervju med Ekot som statsepidemiolog Anders Tegnell menar på att Sverige sannolikt skulle ha tagit till hårdare åtgärder om Folkhälsomyndigheten haft samma kunskapsläge som i dag.
 45. På det stora hela är dock dödsolyckorna med mc i Sverige relativt få till antalet, menar han.
 46. Vissa experter menar dock att siffrorna egentligen är högre på grund bristande testkapacitet.
 47. Hon menar att det därmed strider mot januariavtalets ord om att ”en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter” ska upprätthållas.
 48. Vi menar att det är fel tänkt.
 49. Nu har vi själva ”suttit av tid”, i husarrest, och kan kanske börja förstå vad han menade.
 50. De preparat som flickan fått gör att misshandeln anses som synnerligen grov, menar åklagare Anna Lander.
 51. Han menar att förslaget tydligt går emot formuleringarna.
 52. Andra menar att det vore vansinne – ekonomiskt och miljömässigt.
 53. Även Maud Petri Rådström, ansvarig förhandlare för skogssektionen inom Gröna arbetsgivare, menar att det kommer bli tufft för många skogsföretag att hitta ny personal.
 54. ” Vad menar du med det?.
 55. Manel Rodrick menar att när det uppstår diskriminering i grupper har det ofta att göra med informationsbrist och att människor inte har fått chansen att lära känna varandra.
 56. Markus menar att världens beslutsfattare borde göra mer för att åtgärda situationen.
 57. – New South Wales hade (virusfartyget) Ruby Princess – jag menar seriöst? Och de försöker ge oss råd om gränssäkerhet, säger han.
 58. Medarbetare på techbolagen menar att det uppfattas som okej att arbeta för jämställdhet och mångfald, så länge de kan ro hem argumentet att vinst och omsättning påverkas positivt.
 59. Men just att våga bryta mot sitt eget sound eller stil, menar han är en central del av konstnärskapet – och han tänker att konsten kan vara en dörröppnare för att tänka nytt, till exempel i frågan om basinkomst till alla.
 60. Jessica Johansson menar också att kolinlagring förbättrar jordens kvalitet.
 61. De två olyckliga sakerna som Sanna Eskilsson Juhlin menar sammanfaller i år är det inte blir några extra pengar till gratis aktiviteter samt att det pågår en pandemi i världen.
 62. Samma källor menar att sensorpanelen, eller "notchen", där selfiekamerna sitter kommer att bli något mindre än i tidigare modeller.
 63. Vi menar också att reglerna när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten är för svåra att tolka och kraven näst intill omöjliga att uppfylla.
 64. Men vad menas med "tillräckligt många"?.
 65. "Den allmänna slutsatsen är att denna kris hotar Mexikos framsteg inom den sociala utvecklingen och kommer oproportionerligt att påverka de mest utsatta grupperna", menar Coneval.
 66. Om inte blir det mindre bär i år, menar Sylvie Björkman.
 67. Det menar Riksidrottsförbundet (RF), som bedömer att idrotten går minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni.
 68. Hedenmo undrade vad hon såg som sitt ansvar, som socialminister? ”För helheten så menar jag att vi är ett helt samhälle som faktiskt har ett gemensamt ansvar.
 69. I en antologitext 2015 gav Peter Hultqvist sin egen syn på försvarsberedningens arbete och menade att ”Sverige har en fin historia där samsyn över block– och partilinjerna i stort har präglat den svenska försvarspolitiken.
 70. Med dessa datapunkter menar vissa analytiker att det går att bygga ett starkare statistiskt argument för att storleken på inflödet är avgörande för priset.
 71. Jan Fager menar att konsekvenserna är bestående och att branscher som tvingats skära ner på sin annonsering inte kommer att öka de investeringarna när pandemin är över.
 72. Vi menar att framväxten av utsatta områden beror på en långvarig process där globala förändringar i ekonomi och migration samspelat med nationella och lokala politiska beslut.
 73. Bland annat har frågan om användning av visir och munskydd i äldrevården varit otydlig, menar hon.
 74. Kvinnan har erkänt att hon har använt mannens kort, men menar att hon inte stal det utan hittade plånboken utomhus på sjukhusområdet.
 75. Jag menar att omfattande provtagning är det mest nödvändiga.
 76. Vi menar att försvenskningsprocessen i Tornedalen hade nationalistisk, säkerhetspolitisk, religiös, social och kulturell bakgrund.
 77. Men det är för tidigt att blåsa faran över, menar hon.
 78. Han menar att det är meningslöst att rapportera orealiserade aktieförluster och vinster, vilket gör att resultatet svänger ordentligt.
 79. Men att upphäva nödläget då skulle ”vara för tidigt” och kan innebära en risk att utbrottet förvärras, menar hälsominister Olivier Veran.
 80. Henrik Vinge menar att det är ett avgörande genombrott som skett.
 81. För när man pratar likvärdighet menar de som kritiserar nuvarande system att det är andra barn som är redskapen för att uppnå mer ”likvärdighet”.
 82. Och det är väldigt, väldigt positivt att vi får chansen att göra det tillsammans, menar Victor Nilsson Lindelöf.
 83. Vi i Vänsterpartiet menar att sjukvården och äldreomsorgen måste stärkas inte bara under krisen, utan också efteråt.
 84. Carina Berg går dock till försvar mot sin make, och menar att han är extra noggrann med hygienen nu.
 85. Hon menar att många av de nya besökarna kommer på grund av marknadsföring som bedrivs av kommun, Region Halland och länsstyrelse.
 86. ”Frågan om vad som händer vid en andra våg i de länder som har lockdown diskuteras, ibland kopplat till Sveriges strategi, som en del menar kan ge oss ett bättre utgångsläge.
 87. Moderatledaren undrar vad dock vad det är som sitter i vägen, tiden för att rädda många företag som i grunden är livskraftiga är på väg att rinna ut, menar han.
 88. Moro menar att det avskedandet handlar om att Bolsonaro velat få insyn i rättsväsendets förehavanden.
 89. Angående ögonkontakten så menar Göteborgs spårvägar att det handlar om ett missförstånd.
 90. Vandria ser inga alternativ utan menar att de kommer att fortsätta försvara deras floder och skogar.
 91. Målet, att hålla nere smittspridningen så att sjukvården mäktar med, tycks ha lyckats, menar han.
 92. Johan Holmsäter menar dock att den pågående pandemin på sikt kan påverka arbetet positivt.
 93. Det är inte lika illa som våren 2018, menar Lars Rydstedt, men han räknar med att det kommer att bli värre de kommande veckorna.
 94. Analyser av växten har inte gett avgörande bevis på varifrån den stammar, men de flesta som uttalar sig i frågan brukar mena att oromofolkets förfäder i Etiopien sannolikt var de första som utvecklade en fallenhet för kaffe.
 95. Ur svensk synvinkel är de högst relevanta, menar Björn Öckert.
 96. Men han menar att det finns en poäng med ett gemensamt agerande inom EU och betonar att vi har ett väldigt ansträngt läge i den svenska sjukvården.
 97. Donald Trump försvarade på fredagens presskonferens sina inlägg på Twitter och menade att vissa guvernörer är för hårda.
 98. Däremot menar hon att alla gemenskaper, religiösa såväl som politiska, måste fundera på om man odlar demokrati eller sekt.
 99. Det jag menar är något relaterat till det stora som alla går och tänker på.
 100. Attenborough stöder denna uppfattning och menar att han och hans generation har ”gjort fruktansvärda saker” och att framtiden är i händerna på unga människor som förstår ”vetenskap och vårt beroende av den naturliga världen”.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till mena är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är påstå en synonym till mena. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.