Synonymer till mening

Vi känner till 18 synonymer till mening. Ordet mening är en synonym till mål och opinion och kan bland annat beskrivas som ”åsikt, uppfattning”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Mening används i uttrycket ”det råder delade meningar om något” som betyder ”det finns olika uppfattningar om något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mening samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till mening

 1. anda
 2. avseende
 3. avsikt
 4. betydelse
 5. innebörd
 6. intention
 7. mål
 8. opinion
 9. poäng
 10. signifikans
 11. syfte
 12. syn
 13. synpunkt
 14. tycke
 15. uppfattning
 16. yttrande
 17. ändamål
 18. åsikt

Vad är motsatsen till mening?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mening.

Vad betyder mening?

 1. åsikt, uppfattning
 2. betydelse
 3. avsikt, syfte
 4. en eller flera satser som uttrycker en tanke (och som i skrift brukar avslutas med punkt)
 5. (lingvistik) en bit text som består av en huvudsats och en eller flera bisatser, och (i svenskan) inleds med versal och avslutas med skiljetecken (vanl. punkt)
 6. syftet med något; anledningen till varför något är viktigt

Hur används ordet mening i uttryck?

 1. det råder delade meningar om något = det finns olika uppfattningar om något

Hur böjs mening?

 1. mening
 2. meningar
 3. meningarna
 4. meningarnas
 5. meningars
 6. meningen
 7. meningens
 8. menings

Hur kan ordet mening användas?

Följande exempelmeningar visar hur mening kan användas.

 1. enligt mångas mening bör styrelsen avgå
 2. demokrati i egentlig mening innebär inte bara att man röstar var fjärde år
 3. han använde ordet "konst" i vid mening
 4. Det var inte min mening att såra dig!
 5. frågan om livets mening
 6. många journalister skriver korta meningar

Hur används ordet mening i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet mening används i vanlig text.

 1. Afghanistan har inte heller någonsin varit i egentlig mening en självständig sammanhållen nation, utan uppdelad mellan olika regioner och etniska grupper.
 2. Han pratar ofta i korta meningar med retoriska frågor till sig själv.
 3. Också debutanten Ellen Nordmark får mig att fundera över scen i förhållande till makt, mening och kropp.
 4. Det är klart att allt vi går igenom inte kan fästas på papper, förmedlas genom meningar radade på varandra.
 5. Det är den insikten, att det var meningen och inte en slump att vi inte visste något som är den emotionella kärnan.
 6. Det går förstås att läsa hennes debut just så – som en jakt på språk och identitet även i litterär mening – och jag är övertygad om att hon har förmågan att utveckla sin röst i nästa bok.
 7. Det är sant i den mening att det är delvis är samma personer som kom att leda talibanerna.
 8. När dokumentet så ska klubbas i fullmäktige yrkar Åsa Ekblad, hetluftsmoderat inne på sitt andra mandat, att meningen om språk och kultur ska bort.
 9. Att vara klimataktivist behöver inte betyda att offra ett bekvämt liv, det kan lika mycket handla om att finna en mening med tillvaron.
 10. Långa vindlande meningar, någon gång över en del sida, med bisatser lagda efter bisatser i så intrikata konstruktioner att läsaren, till punkten hunnen, måste börja om från början.
 11. Homosexualitet handlar i strikt mening enbart om attraktion gentemot medlemmar av det egna könet.
 12. Men det är två olika saker enligt min mening.
 13. Den man sörjer går ju förlorad i varje mening.
 14. Jag avslutar alla mina uppdrag och slutar med poli­tiken, i meningen partipolitik och den institutionella poli­tiken.
 15. Hade de inte haft förutfattade meningar om ortsborna hade det kanske gått annorlunda.
 16. Mapeis poetiska musikfilm Sensory Overload ger musiken från hennes senaste album en djupare mening.
 17. För det första riskerar det redan tidigare stukade folkbildnings­uppdraget att ytterligare utarmas genom att meningen om att högskolan ska informera om sin verksamhet stryks.
 18. Visst kan vi föra fram information på smidigare sätt att än att fatta pennan, men det handskrivna brevet har ett budskap i sig bortom meningarna det innehåller.
 19. Under pandemin är vi alla del av denna kamp som kan skapa en känsla av gemenskap och mening, men samtidigt hindras den sociala gemenskapen av smittskyddsskäl.
 20. Riksdagens kontrollfunktion ska värnas, skriver han, och ondgör sig över att regeringen, enligt hans mening, inledningsvis ville ha ”en hel månad på sig att lägga fram beslut om nya regler för riksdagen”.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är mål en synonym till mening. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.