mening

Mening är synonymt med mål och opinion och kan bland annat beskrivas som ”åsikt, uppfattning”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Mening används i uttrycket ”det råder delade meningar om något” som betyder ”det finns olika uppfattningar om något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mening och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till mening

anda, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, poäng, signifikans, syfte, syn, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt

Motsatsord till mening

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mening.

Vad betyder mening?

 1. åsikt, uppfattning
 2. betydelse
 3. avsikt, syfte
 4. en eller flera satser som uttrycker en tanke (och som i skrift brukar avslutas med punkt)
 5. (lingvistik) en bit text som består av en huvudsats och en eller flera bisatser, och (i svenskan) inleds med versal och avslutas med skiljetecken (vanl. punkt)
 6. syftet med något; anledningen till varför något är viktigt

Hur används mening i uttryck?

 1. det råder delade meningar om något = det finns olika uppfattningar om något

Böjningar av mening

 1. mening
 2. meningar
 3. meningarna
 4. meningarnas
 5. meningars
 6. meningen
 7. meningens
 8. menings

Exempel på hur ordet mening kan användas

 1. enligt mångas mening bör styrelsen avgå
 2. demokrati i egentlig mening innebär inte bara att man röstar var fjärde år
 3. han använde ordet "konst" i vid mening
 4. Det var inte min mening att såra dig!
 5. frågan om livets mening
 6. många journalister skriver korta meningar

Exempel på hur ordet mening används i svenska tidningar

 1. Nej, ekonomi är inte meningen med livet, ekonomi är bara ett sätt att organisera livet och när nu en samlad kår av ekonomer, företagsägare och politiker ropar på återstart så beror det på att de inte förstått den kris de skapat.
 2. Så det fanns ingen mening, det var för tråkigt.
 3. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.
 4. Är det meningen att man som polis ska vara beredd på att ta den här sortens hot och våld?.
 5. När man går genom en period där man mobbar sig själv och trycker ner sig själv och man känner sig värdelös och inget känns roligt, man har ingen mening i livet… det var en punkt när allt förvandlades till en sorts ilska och frustration kring livet.
 6. – Men vad har det med saken att göra, det är bevisning i det här målet, säger åklagaren när försvararen Beatrice Rämsell befinner sig mitt i en mening.
 7. Det betyder inte att du inte bryr dig om pandemin i övrigt, utan det handlar om att du vill hitta mening.
 8. Man känner att man inte har någon tillhörighet eller något som ger livet någon speciell mening längre.
 9. – Det är inte meningen att rätterna ska vara lika ’fancy’ som på Vollmers, men de ska ändå vara oerhört goda.
 10. Och han hade stil – i klassisk mening.
 11. Han använder det för att markera hur vänstern, enligt hans mening, i vissa delar har blivit ett akademiskt elitprojekt, styrt av högutbildade som uppfyller kraven som ställs av kunskapssamhället.
 12. Jag tror helt enkelt att vi i någon mening magiskt måste besjäla naturen för att klara av att värna den.
 13. Ivan Liljeqvist är delvis av en annan mening och anser att stock–to–flow–modellen är en av de viktigaste statistiska modellerna som talar för en prisuppgång.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till mening är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är mål en synonym till mening. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?