Synonymer till minskar

Vi känner till 2 synonymer till minskar. Ordet minskar är en synonym till sjunker och går ner.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av minskar samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till minskar

 1. går ner
 2. sjunker

Vad är motsatsen till minskar?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till minskar.

Vad betyder minskar?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av minskar.

Hur böjs minskar?

 1. minskar

Hur kan ordet minskar användas?

Det saknas exempel på hur minskar kan användas.

Hur används ordet minskar i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet minskar används i vanlig text.

 1. Nextcloud anser att konsumenter pressas att registrera sig och lämna över sina data till Microsoft och det gör i sin tur att deras valmöjligheter minskar och att andra företag som erbjuder konkurrerande tjänster hindras.
 2. En ändring av 1 grad i longitud skulle vid ekvatorn ge samma värde som för latituden men det avståndet minskar till 0 vid polen.
 3. Andelen svenskt kött har också ökat, medan det importerade minskar.
 4. Inflationen drivs dock av höga elpriser och drivmedelspriser, vilket minskar hushållens konsumtionsutrymme med cirka 25 miljarder enligt bankens beräkningar.
 5. Är kromosomstrukturen korrekt minskar risken för missfall och chansen för att ett barn föds ökar.
 6. Den irritationen minskar nu inte direkt av att EU–parlamentets arbetsmarknadsutskott vill gå ännu längre och ställa ännu hårdare krav för när lagstadgade minimilöner måste till.
 7. En av de svåraste handlar om hur man ska hantera handel med utsläppsminskningar mellan länder, till exempel om Sverige betalar för projekt som minskar utsläpp i Brasilien.
 8. Det proteinbaserade vaccinet ges i en dos och minskar enligt inledande studier infektionsnivåerna i kroppen.
 9. Det här gör att satsningarna kan bli större vissa år och sedan minskar totalsumman med åren allt eftersom inkomster kommer in.
 10. Sömnen blir bättre och alkoholkonsumtionen minskar när du arbetar på distans.
 11. Det kan bero på att kalendern minskar det tillgängliga skärmutrymmet för aviseringar, vilket tvingar Microsoft att tänka ekonomiskt.
 12. Barns utsatthet för värmeböljor eller löpeldar minskar då med 45 respektive 10 procent, jämfört med katastrofscenariot.
 13. Istället har Apple gett alla kamerorna nya sensorer, och samtidigt finslipat hur kamerorna arbetar tillsammans med det färska systemchipet A15 Bionic, som har fått en ny bildsignalsprocessor som bland annat minskar icke–önskvärt brus i bilderna.
 14. Om resandet minskar efter pandemin, leder det principiellt till att det blir ännu svårare att motivera ett högt utbud i och med att kollektivtrafikens nyttor är starkt sammankopplade med hur många resenärer man har.
 15. Generellt sett minskar andelen svenskar som använder nikotin dagligen, enligt myndighetens statistik.
 16. Den chans som landets ledning har att kunna fortsätta styra landet är om man lyckas omvandla ekonomin till en digital spetsekonomi så att levnadsstandarden kan öka, trots att arbetskraften minskar rejält.
 17. Vi har förväntningar på att det blir reformer som kommer att leda till minskad marknadsstyrning av det offentliga och att man minskar inslaget av new public management, säger hon.
 18. Detta, i kombination med att den biologiska mångfalden minskar, riskerar att resultera i "katastrofala" och irreversibla hälsoeffekter.
 19. Många experter är dock pessimistiska, och hade föredragit åtgärder som minskar utsläppen.
 20. Grunden till beslutet är oro för deltavarianten samt oro för att skyddet av de två första doserna minskar med tiden.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sjunker en synonym till minskar. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?