mission

Mission är synonymt med uppdrag och uppgift och kan bland annat beskrivas som ”uppgift ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mission och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till mission

bestyr, evangelisation, förordnande, kall, mandat, uppdrag, uppgift, åtagande

Motsatsord till mission

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till mission.

Vad betyder mission?

 1. uppgift 
 2. verksamhet för att sprida (kristen) religion
 3. kallelse, viktigt uppdrag eller viktig uppgift

Böjningar av mission

 1. mission
 2. missionen
 3. missionens
 4. missioner
 5. missionerna
 6. missionernas
 7. missioners
 8. missions

Exempel på hur ordet mission kan användas

 1. biståndsarbetarna har en viktig mission att fylla
 2. den kristna missionen i Afrika

Exempel på hur ordet mission används i svenska tidningar

 1. Eric Wall vill istället lyfta den långsiktiga ideologiska missionen med bitcoin.
 2. Vi hade en präst med oss som var där hela missionen, för att vara mentalt stöd.
 3. Det är min mission för de kommande fyra åren, sade Coe, som anser att friidrotten står stark, trots att sportens stora fixstjärna Usain Bolt.
 4. Den och liknande böcker övertygade nazisterna om att Tysklands och ”den ariska rasens” historiska mission var att besegra den ondskefulla judiska världskonspirationen.
 5. Och han har senaste åren bedrivit en passionerad mission för att fler svenskar ska förstå problemet.
 6. I Tyskland, där det är lagligt att både sälja och köpa sex, har en man gett sig ut på en mission – att göra sexhandeln politiskt korrekt.
 7. – Han förbereder sig på olika sätt i det som ska bli hans nya mission.
 8. – Många gånger när vi kommer till uppdragsgivare tycker de att de ger oss ett ”mission impossible”, som när en kund ville rekrytera en IT–chef med en viss bakgrund som skulle bo i Älmhult.
 9. Familjen har via sin präst förklarat att fonden man skapat för att föra Kim Walls mission vidare är viktigare än rättsaken.
 10. Det var priset för missionen att spränga tabun runt kvinnokroppen och luckra upp de snäva gränserna för kvinnors offentliga utrymme.
 11. Han fick några suddiga första barndomsminnen från Kina innan missionen tvingades lämna landet efter revolutionen.
 12. Hans mission är att få fler att slopa köttet.
 13. Men enligt tidningen Dagen försämrades relationen mellan regeringen och den svenska missionen 2013 då myndigheterna såg till att ledaren Samuel Usabwimana sparkades.
 14. Under sin lärartid hade han förstått att de intellektuellt funktionsnedsatta, trots alla Betlehems godhetsinrättningar och missioner och välgörenhet, inte räknades.
 15. – Det är en mission att få människor att upptäcka läsningen, säger han entusiastiskt.
 16. Så jag kommer nog att hitta likheter med Britt–Marie, vår mission är ju att alla ska kunna identifiera sig med denna fantastiska rollfigur, säger Pernilla August.
 17. Det här är väldigt kittlande undersökningar där målet är att ge svar på några av de största frågorna i vårt solsystem i dag, säger Thomas Zurbuchen, mission chief på Nasa.
 18. Makarna Jenny Owen Youngs och Kristen Russo har lovat sina lyssnare – de ska inte, som tidigare äventyrare på samma våghalsiga mission, ge upp innan uppdraget är slutfört.
 19. Nu agerar alltså regeringen för att stoppa pengaflödet till den saudiska missionen, och föreslår flera uppstramningar i bestämmelserna om studiemedel för utlandsstudier.
 20. För många indier är kristen mission i ett rött skynke.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till mission är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppdrag en synonym till mission. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.