moment

Synonymer till moment

fas, skede, steg, ögonblick

Motsatsord till moment

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till moment.

Vad betyder moment?

 1. beståndsdel; avsnitt
 2. avsnitt av en arbetsrutin eller liknande; arbetsmoment
 3. avsnitt av en tävling; tävlingsmoment
 4. del av en lagparagraf
 5. (fysik) storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt
 6. ögonblick

Exempel på hur moment kan användas

 1. användning av ordböcker är ett viktigt moment i språkundervisningen
 2. Se paragraf 3, moment 1!

Exempel på hur moment används i svenska tidningar

 1. En stor fördel med den enorma skärmen är att man faktiskt blir avskärmad från oväntade och störiga moment i det öppna kontorslandskapet som annars kan fånga ögats uppmärksamhet.
 2. Det finns utrymme för att göra en annan bedömning än tingsrätten avseende vissa av momenten.
 3. – Det är lätt att man blir i nästa moment hela tiden, man vill göra det så optimalt som möjligt, jag tränar på att vara lite mer här och nu och fira framfångar.
 4. Hon upplever att hon hamnat i en moment 22–situation.
 5. ”Det är väldigt givande att fokusera på ett moment åt på gången.
 6. Historieämnets timplan är ”problematisk”, enligt Skolverket, som nu har hyvlat i flera moment för att få plats med antiken.
 7. De senaste årens teknikutveckling är givetvis en bidragande faktor, där maskiner blivit allt säkrare att arbeta med samt att fler farliga och riskfyllda moment har automatiserats och går att fjärrstyra utan personal på plats.
 8. Ett mer avgörande moment i regeringsfrågan kommer nästa vecka, då SPD–medlemmarna kommer att rösta om huruvida partiet ska fortsätta ingå i regeringen eller inte.
 9. Inom vården är denna egenskap extra viktigt, speciellt när man övervakar patienter i olika pre– eller postoperativa moment, exempelvis.
 10. Martina Andersson har presterat bäst i momenten Farmers walk och Carry and drag och ledde inför sista omgången med tyskan Sandra Bradley på andra plats bakom sig.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av moment

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skede en synonym till moment. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.