moment

Moment är synonymt med skede och steg och kan bland annat beskrivas som ”beståndsdel; avsnitt”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av moment och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till moment

fas, skede, steg, ögonblick

Motsatsord till moment

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till moment.

Vad betyder moment?

 1. beståndsdel; avsnitt
 2. avsnitt av en arbetsrutin eller liknande; arbetsmoment
 3. avsnitt av en tävling; tävlingsmoment
 4. del av en lagparagraf
 5. (fysik) storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt
 6. ögonblick

Böjningar av moment

 1. moment
 2. momenten
 3. momentens
 4. momentet
 5. momentets
 6. moments

Exempel på hur ordet moment kan användas

 1. användning av ordböcker är ett viktigt moment i språkundervisningen
 2. Se paragraf 3, moment 1!

Exempel på hur ordet moment används i svenska tidningar

 1. I nästa moment kom Sirius i en snabb kontring.
 2. Även svårigheter att genomföra praktiska moment på distans har pekats ut som ett problemområde.
 3. Nu har även ett av de sista manuella momenten automatiserats genom att sprängmedel laddas med hjälp av robotteknik.
 4. E3 has always been an important moment for Team Xbox.
 5. De fortsatta momenten min utbildning skedde i Karlskrona med dykutbildning och sedan tjänstgöring Göteborg och Berga.
 6. Propositionen om ”Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland” innehåller flera kontroversiella moment.
 7. Aerosolsmitta uppstår främst vid en del moment när patienter till exempel är intuberade, alltså har ett rör i luftstrupen, eller har annat andningsstöd.
 8. Värdekedjan sägs vara kärnan i koncernens verksamhet och ”behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av våra kunder.
 9. At the moment, they are available in Arabic and Tigrinya.
 10. En stor fördel med den enorma skärmen är att man faktiskt blir avskärmad från oväntade och störiga moment i det öppna kontorslandskapet som annars kan fånga ögats uppmärksamhet.
 11. Det finns utrymme för att göra en annan bedömning än tingsrätten avseende vissa av momenten.
 12. – Det är lätt att man blir i nästa moment hela tiden, man vill göra det så optimalt som möjligt, jag tränar på att vara lite mer här och nu och fira framfångar.
 13. Hon upplever att hon hamnat i en moment 22–situation.
 14. ”Det är väldigt givande att fokusera på ett moment åt på gången.
 15. Historieämnets timplan är ”problematisk”, enligt Skolverket, som nu har hyvlat i flera moment för att få plats med antiken.
 16. De senaste årens teknikutveckling är givetvis en bidragande faktor, där maskiner blivit allt säkrare att arbeta med samt att fler farliga och riskfyllda moment har automatiserats och går att fjärrstyra utan personal på plats.
 17. Ett mer avgörande moment i regeringsfrågan kommer nästa vecka, då SPD–medlemmarna kommer att rösta om huruvida partiet ska fortsätta ingå i regeringen eller inte.
 18. Inom vården är denna egenskap extra viktigt, speciellt när man övervakar patienter i olika pre– eller postoperativa moment, exempelvis.
 19. Martina Andersson har presterat bäst i momenten Farmers walk och Carry and drag och ledde inför sista omgången med tyskan Sandra Bradley på andra plats bakom sig.
 20. När vi googlar får vi väldigt komplicerade svar som innebär att man ska dra ut någon mitt–sträng och göra flera moment innan det kan bli något ätbart.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till moment är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skede en synonym till moment. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.