moment

Synonymer till moment

fas, skede, steg, ögonblick

Motsatsord till moment

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till moment.

Vad betyder moment?

 1. beståndsdel; avsnitt
 2. avsnitt av en arbetsrutin eller liknande; arbetsmoment
 3. avsnitt av en tävling; tävlingsmoment
 4. del av en lagparagraf
 5. (fysik) storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt
 6. ögonblick

Exempel på hur moment kan användas

 1. användning av ordböcker är ett viktigt moment i språkundervisningen
 2. Se paragraf 3, moment 1!

Exempel på hur moment används i svenska tidningar

 1. Inom vården är denna egenskap extra viktigt, speciellt när man övervakar patienter i olika pre– eller postoperativa moment, exempelvis.
 2. Martina Andersson har presterat bäst i momenten Farmers walk och Carry and drag och ledde inför sista omgången med tyskan Sandra Bradley på andra plats bakom sig.
 3. När vi googlar får vi väldigt komplicerade svar som innebär att man ska dra ut någon mitt–sträng och göra flera moment innan det kan bli något ätbart.
 4. Efter Skolverkets förslag att stryka momentet ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700” – där antikens historia ingår – ur kursplanen bröt en proteststorm ut.
 5. Testerna bestod av fyra moment där hastighet, tid på dygnet samt om det var en vuxen eller barn som korsade gatan var variabler.
 6. – I vissa moment har jag några sekunder på mig.
 7. We tried everything until the very last moment, but unfortunately my road ends here.
 8. Ett obligatoriskt moment i teaterns verksamhet.
 9. Det är små marginaler det handlar om hela tiden och jag behöver bli bättre i alla moment.
 10. – Ett avgörande moment är dödsorsaken, säger Hald Engmark och försöker så tvivel i utredningen under rättegångens första dag.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av moment

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skede en synonym till moment. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.