monopol

Synonymer till monopol

herravälde

Motsatsord till monopol

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till monopol.

Vad betyder monopol?

 1. ensamrätt att sälja varor
 2. (ekonomi) ett tillstånd där en aktör har full kontroll på marknaden och kan sätta sina priser utan att ta hänsyn till konkurrens
 3. (fysik) en elektriskt (eller hypotetiskt: magnetiskt) laddat objekt vars laddningsfördelning är sådan att den kan approximeras med en punktladdning, alternativt verkligen är en äkta punktladdning

Exempel på hur monopol kan användas

 1. förr hade staten monopol på läkemedelsförsäljningen

Exempel på hur monopol används i svenska tidningar

 1. Problemet är att detta frivilliga och levande samarbete står i konflikt med kapitalägandet som hela tiden försöker skaffa sig fördelar, ja, gärna monopol mot andra.
 2. I prissättningen på brännvin, som finns med på en del julbord, framgår tydligt att säljaren är ett statligt monopol som inte tar hänsyn till vare sig efterfrågan, utbud eller lockpriser när priserna sätts.
 3. Nu ska de forma monopol, infiltrera regeringar, utnyttja liberalismen och tända revolutioner.
 4. Kommunal och ett antal andra LO–förbund har blivit alltmer kritisk till industrifackens monopol att sätta märket för avtalsrörelsen.
 5. Totalt för landets alla cirka 175 elnätsföretag, som alla har lokala monopol, handlar det om sänkta intäkter på 50–60 miljarder kronor till cirka 166 miljarder kronor för åren 2020–2023, jämfört med den gångna fyraårsperioden.
 6. – Religionerna har haft monopol på de stora frågorna om livets mening.
 7. Amazon är på väg mot en helt ny typ av monopol med världsomfattande ambitioner.
 8. Som en följd av 1980–talets avregleringar avvecklades det statliga monopolet för lokalhållning 1993.
 9. Vi ska inte envisas med att det ska ske i monopol för det tar alldeles för lång tid, säger Jonas Ransgård.
 10. Nu utgör de i praktiken privata monopol som fyller en offentlig funktion.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av monopol

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är herravälde en synonym till monopol. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.