monstruös

Monstruös är synonymt med oöverskådlig och sanslös och kan beskrivas som ”vidunderlig, oformlig, missbildad”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av monstruös och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till monstruös

enorm, fabulös, mäktig, oöverskådlig, sanslös, svindlande, överväldigande

Motsatsord till monstruös

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till monstruös.

Vad betyder monstruös?

 1. vidunderlig, oformlig, missbildad

Exempel på hur ordet monstruös kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet monstruös används i svenska tidningar

 1. Ytterst få monstruösa händelser i historien inträffar, som bekant, utan att först ha förebådats av en tålmodig yttre påverkan från destruktiva krafter.
 2. Jag omvärderade en hel del och kom så plötsligt en vacker dag till den bittra insikten att jag i kampen för Sovjetmakten hade försvarat en monstruös regim.
 3. Sett till åren den har varat, sett till platserna den har tagit honom till och sett till de ekonomiska förutsättningar han hade knapra förhållande som barn och monstruös förmögenhet i dag.
 4. Det är när de är åtskilda från varandra som den monstruösa aspekten träder fram.
 5. Caroline Lucas, ordförande för Green party, kallar muren "monstruös" medan lobbygruppen Citizens UK säger att murpengarna i stället borde användas för att hjälpa migrantfamiljer att ta sig till Storbritannien.
 6. Klassklyftorna var monstruösa, särskilt mellan jordägare och lantarbetare.
 7. ”Det är både skrämmande, tröttsamt och monstruöst.
 8. Restauranger lockar ofta gäster genom någon form av monstruös rätt som blir gratis förutsatt att man orkar hela portionen.
 9. Man skulle också kunna säga som Julia Kristeva att sinnessjukdomen är en fri rymd för antisociala, apolitiska, individuella uttryck ”att vansinnet suger upp även de mest omåttliga och monstruösa politiska händelser.
 10. Som en motvikt och negativ spegelbild, men möjligen också subversiv möjlighet, finns bilden av den Dåliga Modern, ibland till och med ondskefull och monstruös i sin själviska kärlek eller brist på kärlek.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till monstruös är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oöverskådlig en synonym till monstruös. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.