Synonymer till motstridig

Vi känner till 2 synonymer till motstridig. Ordet motstridig är en synonym till motsägande och argumentation.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av motstridig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till motstridig

 1. argumentation
 2. motsägande

Vad är motsatsen till motstridig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till motstridig.

Vad betyder motstridig?

 1. motsägande

Hur kan ordet motstridig användas?

Följande exempelmeningar visar hur motstridig kan användas.

 1. vittnena lämnade motstridiga uppgifter

Hur används ordet motstridig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet motstridig används i vanlig text.

 1. Men framför allt tar man fasta på det motstridigt mänskliga hos både Tarquinius och Lucretia.
 2. En saklig och allsidig rapportering om miljö och klimat kräver att olika infallsvinklar och motstridiga intressen presenteras och vägs mot varandra.
 3. På flera punkter har Aegirbio och bolagets partners lämnat motstridiga besked under hösten.
 4. Att jämka motstridiga politiska viljor har blivit en utmaning för Socialdemokraterna.
 5. Det senaste dygnet har motstridiga uppgifter kommit från Panjshirdalen, där motståndsmän har trotsat talibanstyret och bedrivit gerillakrig under ledning av Ahmad Massoud.
 6. Med indirekta metoder har forskarvärlden försökt fastställa temperaturen hos den övre manteln, men resultaten har varit motstridiga.
 7. När det gäller rapporterna om biverkningen pekar han på de motstridiga resultaten från USA, i jämförelsen mellan antalet fall av tillståndet bland vaccinerade och icke–vaccinerade.
 8. De hållbara kraven från logistikinköparna kan till exempel bli för specifika, omöjliga eller motstridiga för logistikutförarna.
 9. Radikalhögern är decentraliserad och oorganiserad, med en rad olika falanger med motstridiga mål.
 10. Om den här sensorn lyckas med något så är det att göra mig helt paralyserad av motstridiga känslor.
 11. Engström gav flera motstridiga uppgifter om mordnatten och hans klädsel stämde också överens med flera vittnen som beskrivit den flyende gärningsmannen, mörk rock och någon form av huvudbonad.
 12. Protesterna i Paris utlöstes av två nya obduktionsrapporter, som drar motstridiga slutsatser om orsaken till Adama Traorés död i samband med ett polisingripande 2016.
 13. En osalig honvarelse vandrar genom Louise Glücks poesi, flackande mellan motstridiga världar – med barnets vidöppna blick och den vuxna kvinnans sorg liknar hon en flicka lika gammal som världen.
 14. – Det väckte också skuldkänslor och mycket motstridiga känslor.
 15. Det är väldigt motstridigt, säger Jegor Jegorov.
 16. Under året har flera direkt motstridiga besked lämnats och det senaste budet från Stefan Löfven är nu att Socialdemokraterna helt enkelt inte tänker betala för den annars eniga Försvarsberedningens förslag.
 17. I praktiken bestämmer alla över alla i en tungrodd mix av matris och linjär struktur inklusive ett myller av motstridiga intressen.
 18. Men vi förhandlar med oss själva och tycks få ihop till synes motstridiga tankar och uppfattningar, säger Jonas Engman om kommersen som tar sig uttryck också i kalendrarna.
 19. Hemorten väckte med tiden allt mer motstridiga känslor.
 20. Det bör dock noteras att uppgifter från nigerianska myndigheter liksom inhemska medier ofta är motstridiga.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är motsägande en synonym till motstridig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet motstridig

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet motstridig.

Bild med texten motstridig