nämna

Synonymer till nämna

ange, benämna, namnge, omnämna, omtala, påstå, sade, säga, uppge, uttala, uttrycka, yppa, yttra

Motsatsord till nämna

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till nämna.

Vad betyder nämna?

 1. kort, i förbigående omtala, utan ingående beskrivning
 2. namnge, tilldela ett namn eller en benämning

Exempel på hur nämna används i svenska tidningar

 1. Som ett exempel nämner Butterfield en pressrelease från fjolåret där Microsoft specifikt satte Slacks dagliga antal användare i relation till Teams, och han säger att ”inget mjukvaruföretag har någonsin gjort något sådant”.
 2. Att den svenska diskussionen om corona kan delas in i en svensk sida och en utländsk sida, och att det i den utländska sidan ingår ett antal personer som underförstått inte har svenska erfarenheter, och sedan nämner man att bland dem finns det judar.
 3. Tobias Baudin nämner särskilt förslaget om att utöka undantagen i turordningsreglerna från två till fem personer, oavsett storleken på företaget.
 4. Inte sällan är det svenskar som nämns som orosmoment för smittspridning, på grund av höga dödstal och att strategin för att bekämpa virusutbrottet sett annorlunda ut här.
 5. Som exempel på hur det kan gå till nämner Andreas Follér att vissa elbilstillverkare skickar med förbrukning av ett års fossilfri el att ladda med när kunden köper en ny elbil.
 6. Han nämns även av Diosdado Cabello, som hävdar att han är en av dem som dödats när kuppförsöket stoppats.
 7. Daniel Sandström nämner Magnetisörens femte vinter från 1963 som en av hans favoritromaner.
 8. Ännu ett exempel som Almalander nämner är att dotterverksamheten inom SKL Kommentus driver frågan hos leverantörer av verksamhetssystem, så att de på ett enkelt sätt ska kunna tillgängliggöra öppna data.
 9. Därför finns lönsamheten under överskådlig framtid i snabbväxande produkter eller produkter med extremt högt marknadsvärde (Gunnar Rundgren nämner marijuana).
 10. Ordvalen gör det lätt att tolka det som att presidenten återigen pikar Sverige, även om han inte nämner det vid namn.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av nämna

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omnämna en synonym till nämna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.