någorlunda

Synonymer till någorlunda

ganska, halvbra, hyfsad, hyfsat, hygglig, måttligt, någotsånär, okej, relativt, rätt så, skaplig, tämligen

Motsatsord till någorlunda

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till någorlunda.

Vad betyder någorlunda?

 1. tämligen, ganska

Exempel på hur någorlunda kan användas

 1. provet gick någorlunda bra

Exempel på hur någorlunda används i svenska tidningar

 1. Tjänsten förutsätter förstås en smart telefon och ett konto på banken, dessutom att barnet kan läsa både siffror och bokstäver någorlunda.
 2. – I dag mår jag någorlunda bra.
 3. Tack vare det senaste halvseklets filmer tror sig nästan alla någorlunda bildade människor i vår del av världen veta allt som är värt att veta om organiserad kriminalitet i USA.
 4. –Det var nödvändigt för att barn ska kunna gå i skolan någorlunda nära sina hem.
 5. Det handlar om att få ett system som är någorlunda rättvist, säger Peter Eriksson till DN.
 6. Jag kan därför hitta på långa och krångliga sammansättningar som glaciäravsmältningsförnekarföreningsmöte och chokladbakelsebagarstrejkbryteri och ändå räkna med att bli – åtminstone någorlunda – förstådd.
 7. Även när det gäller den samlade partiopinionen ligger de flesta undersökningsföretag – men alltså med undantag för de som bygger på öppna webbpaneler – någorlunda nära det slutliga resultatet.
 8. – Eftersom kvinnan sitter häktad kommer Högsta domstolen ta ställning till om hon får prövningstillstånd någorlunda snart, säger justitierådet Kerstin Calissendorff utan att kunna ge någon exakt tidsram.
 9. Det större, någorlunda sammanhängande område där majoriteten av befolkningen är kurder, brukar kallas Kurdistan.
 10. Drygt två månader senare har Stefan Pettersson och övriga familjen hämtat sig någorlunda.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av någorlunda

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är någotsånär en synonym till någorlunda. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.