Synonymer till naturvetenskaplig

Naturvetenskaplig kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med naturvetenskap”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av naturvetenskaplig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till naturvetenskaplig

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till naturvetenskaplig.

Vad är motsatsen till naturvetenskaplig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till naturvetenskaplig.

Vad betyder naturvetenskaplig?

 1. som har att göra med naturvetenskap
 2. som har med naturvetenskap att göra

Hur böjs naturvetenskaplig?

 1. naturvetenskaplig
 2. naturvetenskapliga
 3. naturvetenskaplige
 4. naturvetenskapligt

Hur kan ordet naturvetenskaplig användas?

Följande exempelmeningar visar hur naturvetenskaplig kan användas.

 1. naturvetenskapliga programmet på gymnasiet

Hur används ordet naturvetenskaplig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet naturvetenskaplig används i vanlig text.

 1. Den första belyser det naturvetenskapliga kunskapsläget, den andra klimatförändringarnas effekter på planet och samhälle och den sista möjliga lösningar på problemet.
 2. Den första delrapporten, "Den naturvetenskapliga grunden", publicerades i augusti förra året.
 3. Den naturvetenskapliga biten fungerar, nu handlar det om relationer.
 4. Ett liknande projekt pågår i Trondheim där Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet forskar på autonom sjöfart med elfärjan Miliampere.
 5. – Inte i ursprunglig mening att det bibliska och det naturvetenskapliga perspektivet är oförenligt.
 6. I det nyandliga teosofiska sällskapet fanns ett starkt intresse för naturvetenskapliga upptäckter av atomer, celler, radioaktivitet och röntgenstrålning, i kombination med österländska vishetsläror.
 7. I söder ska Akademiska Hus bygga ett sammanhängande campus byggas där stora delar av Göteborgs Universitets naturvetenskapliga fakultet ska flytta in.
 8. Olof går på LM Engströms gymnasium, naturvetenskaplig linje.
 9. Göran Wallin, lektor i miljövetenskap, koordinator för grundutbildning i naturvetenskaplig miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
 10. Priset, som riktar sig till kvinnliga forskare inom naturvetenskapliga ämnen, finns i 50 länder och har funnits i 19 år men lanserades i Sverige först 2015.
 11. Redan som barn visste hon att hon ville arbeta med något tekniskt och naturvetenskapligt eftersom matematik och fysik var ämnena hon gillade bäst i skolan.
 12. Att i det läget föreslå att miljöbalken, som ska slå vakt om de naturvetenskapliga gränserna för människans påverkan på miljön, ska ersättas av en hållbarhetsbalk är absurt och extremt kortsiktigt.
 13. För 25 år sedan publicerade Union of Concerned Scientists en artikel som undertecknades av över 1 000 forskare inklusive en majoritet av då levande naturvetenskapliga nobelpristagare.
 14. Hur han stöttade nya idéer och inslag, till exempel genusperspektiv och kvalitativa metoder på vår naturvetenskapligt dominerade fakultet.
 15. Jag växte upp på landet och gick i en liten byskola och sedan naturvetenskaplig linje.
 16. Efter studentexamen 1945 följde grundläggande naturvetenskapliga studier vid Uppsala universitet och snart därpå tog hans forskarbana sin början.
 17. Läsa naturvetenskapligt program för att så småningom kunna bli arkitekt.
 18. Vad som inleds med ett medicinskt svar suppleras av historiska och folkloristiska påpekanden, innan de medicinska aspekterna återkommer för att slutligen ta en naturvetenskaplig vändning.
 19. Författarna bakom boken hävdar att uppgifterna i den bygger på naturvetenskaplig grund.
 20. Till exempel hade fyra grönländare 2013 fullföljt en naturvetenskaplig utbildning.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?