Synonymer till negativ

Vi känner till 2 synonymer till negativ. Ordet negativ är en synonym till pessimistisk och avog och kan bland annat beskrivas som ”som inte går i önskad riktning”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Negativ är motsatsen till positiv.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av negativ samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till negativ

 1. avog
 2. pessimistisk

Vad är motsatsen till negativ?

 1. positiv
 2. bra

Vad betyder negativ?

 1. som inte går i önskad riktning
 2. som inte är fördelaktig, kritisk 
 3. fotografisk film där motivets ljus blir skugga och skuggan ljus
 4. nekande, avvisande, obefintlig, som besvaras med ett "nej", "ingen matchning" m.m.
 5. som har en uppgiven sinnesstämning; som saknar hopp
 6. något dåligt, en överförd men mycket spridd betydelse som kan skapa allvarliga missförstånd t ex när det gäller utvecklingen av antalet olyckor per år eller resultatet av ett smittprov.
 7. (fysik) som har ett överskott på elektroner eller som kan producera ett överskott av elektroner
 8. (matematik, om ett reellt tal) som är mindre än noll
 9. (foto) ett mellanstadium i framställningen av ett fotografi, bestående av en bild där det framtida fotografiets mörka partier framstår som ljusa och tvärtom

Hur böjs negativ?

 1. negativ
 2. negativa
 3. negativare
 4. negativast
 5. negativaste
 6. negative
 7. negativen
 8. negativens
 9. negativet
 10. negativets
 11. negativs
 12. negativt

Hur kan ordet negativ användas?

Följande exempelmeningar visar hur negativ kan användas.

 1. den ekonomiska utvecklingen var negativ
 2. tidningarna gav en negativ bild av demonstrationen
 3. ordet "profit" har en negativ klang

Hur används ordet negativ i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet negativ används i vanlig text.

 1. Jag har alltid trott att ålder spelar roll, men när jag jag sagt det till yngre kollegor har de tyckt att jag är negativ och har paranoia, säger Shandiz Zarei.
 2. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning.
 3. Vad vi vet är att ångan från upphettad tobak bland annat innehåller rikliga mängder med skadligt nikotin, som kan ha stor negativ inverkan på luftvägar och lungor när det inandas.
 4. Inventering av metoderna som i huvudsak används för att skydda unga mot negativ inverkan av porr.
 5. Det är sedan tidigare känt att bland annat muskelmassa, benmassa, syn och bakterieflora påverkas negativt av längre rymdresor.
 6. En av tre svarande i Grekland och en av fyra i Polen och Ungern säger att de har en negativ inställning till judar.
 7. Där har man fått stå emot en hel del negativa argument som lantbrukare upplever som utmanande, säger Per Skargren.
 8. Kinesiska myndigheter har tidigare tydligt visat sin negativa syn på de digitala valutorna.
 9. Vuxna från zoner och länder med karantänplikt kommer kunna avsluta sin karantän om de testar negativt tre dygn efter ankomsten.
 10. Däremot innebar det ”en tydlig och negativ förändring för många intagna, framför allt när det gäller det ekonomiska utrymmet för vissa inköp och utgifter”, noterar JO.
 11. Dessutom påpekar hon att den negativa bilden av kompost kan nyanseras genom insikten att all årig organisk nedbrytning släpper ut gaser.
 12. S–influencern kallar sig frivilligt för kulturchauvinist trots den något negativa klangen.
 13. Redan nu påverkar klimatförändringen hälsan negativt i ett flertal länder, skriver de.
 14. Sedan början av augusti måste fransmän som vill handla i varuhus med en yta större än 20 000 kvadratmeter intyga att de är vaccinerade eller nyligen har testat negativt för covid–19.
 15. Men företaget är negativt inställt till avgiftssystemet.
 16. ”De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande.
 17. Om dessa 70 olika ”nu” är positivt eller negativt laddade återstår att se.
 18. Naomi Osaka har tidigare uttryckt kritik mot att reportrar som inte traditionellt bevakar tennis får medverka vid de stora turneringarnas pressträffar, enligt henne är det negativt både för utövare och journalister.
 19. Vad kan vara negativt med filantropi?.
 20. De som vill komma in i Norge måste ha ett negativt testcertifikat före inresa, fylla i ett registreringsformulär, testa sig vid gränsen vid ankomst samt sitta i karantän.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är pessimistisk en synonym till negativ. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är positiv motsatsen till negativ.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?