noll

Synonymer till noll

0, ingen, inget, intet, nada, nollissimo

Motsatsord till noll

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till noll.

Vad betyder noll?

 1. 0

Exempel på hur noll används i svenska tidningar

 1. Det hade varit nästintill omöjligt (i mellanrundan) om vi hade tagit oss vidare med noll poäng.
 2. Inte minst är koldioxidavtrycket noll och känslan att åka är väldigt nära vanlig is.
 3. Under de följande sex åren kammade investerarna noll, då Amazon förlorade tre miljarder dollar på att sälja böcker och andra artiklar till underpris.
 4. Där slås det fast att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2045.
 5. Vi beslutade därför att skriva ner allt till noll, alla fordringar – som alltså är fordringar mellan ETC bolagen, inte till utomstående – skrevs av och värderingarna av bolagens interna fordringar skrev ner till noll.
 6. Medlemmarna pratade med boende i runt hälften av Björkviks 250 hushåll men kammade noll.
 7. Sverigedemokraterna är dessutom det enda riksdagspartiet som röstat nej till Parisavtalet, klimatlagen och målet om noll nettoutsläpp år 2045.
 8. Hon tyckte det var läskigt och ”blåste det mer än noll meter per sekund var det storm”.
 9. Gott så, men det räcker inte om målsättningen att minska utsläppen till noll år 2045 ska nås – långt ifrån.
 10. Men Vattenfall, SSAB och LKAB hoppas att utsläppen ska kunna minska till närmare noll.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är uppvisa en synonym till indikera?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av noll

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är 0 en synonym till noll. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.