Synonymer till norm

Vi känner till 17 synonymer till norm. Ordet norm är en synonym till oskriven regel och regel och kan bland annat beskrivas som ”regel  för handling och gott uppförande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av norm samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till norm

 1. bestämmelse
 2. förebild
 3. handlingsregel
 4. ideal
 5. klass
 6. linjal
 7. medeltal
 8. mätinstrument
 9. måttstock
 10. oskriven regel
 11. regel
 12. rättesnöre
 13. skala
 14. standard
 15. standardmått
 16. tumstock
 17. vanlig

Vilka ord betyder nästan samma sak som norm?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till norm. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. riktlinje

Vad är motsatsen till norm?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till norm.

Vad betyder norm?

 1. regel  för handling och gott uppförande
 2. det som anses vara normalt; regel, rättesnöre, mönster
 3. (matematik, på ett vektorrum V över K) en funktion
 4. (matematik) norm av vektor (enligt föregående definition); längd av vektor

Hur böjs norm?

 1. norm
 2. normen
 3. normens
 4. normer
 5. normerna
 6. normernas
 7. normers
 8. norms

Hur kan ordet norm användas?

Följande exempelmeningar visar hur norm kan användas.

 1. många vill ha fastare normer i skolan

Hur används ordet norm i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet norm används i vanlig text.

 1. Glappet mellan tillfällighet och struktur, ögonblickets slump och samhällets normer, kan vara stort.
 2. Syftet med att bygga ut sexualundervisningen är att minska övergrepp och trakasserier genom bättre kunskap om sexualitet, normer, värderingar och gränser.
 3. – Det viktiga är att vidga repertoaren och peta lite på normerna kring hur vi ser på arbete och vad som är okej.
 4.  Personer som utmanar afghanska sedvänjor och på andra sätt bryter eller uppfattas bryta mot normer i det afghanska samhället.
 5. Kunskapscentrum för jämlik vård jobbar med att synliggöra omotiverade skillnader mellan kvinnor och män inom hälso– och sjukvård, bland annat genom att lyfta frågor om normer, värderingar och synsätt.
 6. Villkoret för att accepteras är oftast att smälta in i normen, och helst av allt att vara icke–sexuell.
 7. Men det är inte fel om normer och hierarkier skakas om, och ”kusinen från landet” tillåts träda fram ur den stöddiga storstadens skugga.
 8. Men det finns även normer och värderingar bakom det faktum att män i större utsträckning än kvinnor stannar kvar på landsbygden.
 9. Inte minst har många invandrartäta förorter i vårt land fyllts på genom en extrem och ansvarslös invandringspolitik, och på så sätt i vissa fall förvandlats till separata samhällen med egna regler och normer.
 10. – Jag är tydlig med att heltidsarbete och tillsvidareanställning måste vara norm om man ska göra de här yrkena mer attraktiva, säger Johnsson.
 11. Har i 20 år föreläst om normer, rasism och adoption.
 12. Från ung ålder måste de också enligt rådande normer ta många privatlektioner om de ska få en bra framtid.
 13. Besluten tas utifrån varje tids kunskap, lagar, regler och normer”, skriver Gedung.
 14. – En ny hybridtillvaro kommer att innebära nya utmaningar och det kommer helt säkert ta tid att etablera nya normer för hur vi ska arbeta på det här sättet.
 15. Tidigare i veckan kom nya bestämmelser för allmänna sammankomster på 8 personer, det gäller således inte sittande publik men verkar ändå bli normen för alla sammanhang.
 16. Under fyra veckor kommer åtta personer vara huvudregeln, det är normen i samhället för att minska smittspridningen, även för biograferna.
 17. Ska publiktaket sänkas till den "nya normen" åtta personer eller ska undantaget om 50 personer i sittande publik behållas? Det är frågan som landets länsstyrelser nu ställer sig.
 18. Normen är att elektorerna speglar majoritetsrösterna i en delstat, men detta är just en norm, noterar Lonna Rae Atkeson, professor i statsvetenskap och valexpert, vid University of New Mexico.
 19. Handlingen bygger på att de båda personerna utmanar varandra att ifrågasätta de sociala normerna, varpå riskerna blir allt större och leder till oanade konsekvenser.
 20. Den goda språkpolisen vägleder och hjälper andra människor till ett språkbruk som följer den norm som vi är överens om ska gälla just nu.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oskriven regel en synonym till norm. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.