Synonymer till norm

Vi känner till 17 synonymer till norm. Ordet norm är en synonym till oskriven regel och regel och kan bland annat beskrivas som ”regel  för handling och gott uppförande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av norm samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till norm

 1. bestämmelse
 2. förebild
 3. handlingsregel
 4. ideal
 5. klass
 6. linjal
 7. medeltal
 8. mätinstrument
 9. måttstock
 10. oskriven regel
 11. regel
 12. rättesnöre
 13. skala
 14. standard
 15. standardmått
 16. tumstock
 17. vanlig

Vilka ord betyder nästan samma sak som norm?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till norm. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. riktlinje

Vad är motsatsen till norm?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till norm.

Vad betyder norm?

 1. regel  för handling och gott uppförande
 2. det som anses vara normalt; regel, rättesnöre, mönster
 3. (matematik, på ett vektorrum V över K) en funktion
 4. (matematik) norm av vektor (enligt föregående definition); längd av vektor

Hur kan ordet norm användas?

Följande exempelmeningar visar hur norm kan användas.

 1. många vill ha fastare normer i skolan

Hur används ordet norm i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet norm används i vanlig text.

 1. – Att anpassa våra normer till dem kostar oss en förmögenhet!.
 2. – För sju år sedan var attityder, beteende och normer helt annorlunda än vad de är i dag.
 3. Kulturnyheternas kritiker Fredrik Sahlin gav filmen 4 av 5 i betyg och beskrev filmen som en episk, vacker och sinnrik berättelse om manliga normer och ensamhet.
 4. om ett Jehovas vittne väljer att inte längre leva efter Bibelns normer eller vill framhålla uppfattningar som går emot Bibeln är han eller hon naturligtvis fri att göra det, men naturligtvis inte inom trossamfundet”.
 5. om ett Jehovas vittne väljer att inte längre leva efter Bibelns normer eller vill framhålla uppfattningar som går emot Bibeln är han eller hon naturligtvis fri att göra det, men naturligtvis inte inom trossamfundet.
 6. Nu när arbetet har frikopplats från arbetsplatsen kan en helt ny norm växa fram, särskilt bland unga som är helt präglade av pandemin, säger framtidsanalytikern Peter Siljerud.
 7. Att ha bh är normen.
 8. Distansutbildning blev normen under pandemin, men enligt Enisa är bara 14 procent av cybersäkerhetsprogrammen helt online–baserade medan 57 procent enbart sköts i klassrummen, och 29 procent är en blandning av online och klassrum.
 9. "Våra båda nationer står idag inför strategiska hot i en uppkopplad, digital värld som försöker undergräva våra gemensamma principer, normer och värderingar", uppger de.
 10. – Det fortsätter att stärka normen att vi behöver fasa ut fossila bränslen.
 11. – Ibland tror jag att vissa personer, som valt att skaffa barn eftersom det ingår i normen som och kanske inte är supernöjda med sitt beslut, kan rikta udden mot dem som aktivt väljer barnfrihet, säger Thomas Rosén.
 12. Din avhandling ”I en klass för sig” ifrågasätter medelklassen som norm och vill synliggöra hur genus måste förstås i relation till andra kategoriseringar och makthierarkier.
 13. Flickskapet som ett flytande ”före” – före normen, före rollen, före samhället, återkommer också i ”Victorianäckrosen” om ett tonårigt kärleksförhållande som inte kan leva vidare in i vuxenvärlden.
 14. Glappet mellan tillfällighet och struktur, ögonblickets slump och samhällets normer, kan vara stort.
 15. Syftet med att bygga ut sexualundervisningen är att minska övergrepp och trakasserier genom bättre kunskap om sexualitet, normer, värderingar och gränser.
 16. – Det viktiga är att vidga repertoaren och peta lite på normerna kring hur vi ser på arbete och vad som är okej.
 17.  Personer som utmanar afghanska sedvänjor och på andra sätt bryter eller uppfattas bryta mot normer i det afghanska samhället.
 18. Kunskapscentrum för jämlik vård jobbar med att synliggöra omotiverade skillnader mellan kvinnor och män inom hälso– och sjukvård, bland annat genom att lyfta frågor om normer, värderingar och synsätt.
 19. Villkoret för att accepteras är oftast att smälta in i normen, och helst av allt att vara icke–sexuell.
 20. Men det är inte fel om normer och hierarkier skakas om, och ”kusinen från landet” tillåts träda fram ur den stöddiga storstadens skugga.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oskriven regel en synonym till norm. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet norm

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet norm.

Bild med texten norm