oavsedd

Oavsedd är synonymt med oavsiktlig och kan beskrivas som ”som man inte hade för avsikt att åstadkomma, och som man inte hade förutsett skulle inträffa”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av oavsedd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till oavsedd

oavsiktlig

Motsatsord till oavsedd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till oavsedd.

Vad betyder oavsedd?

 1. som man inte hade för avsikt att åstadkomma, och som man inte hade förutsett skulle inträffa

Böjningar av oavsedd

 1. oavsedd
 2. oavsedda
 3. oavsett

Exempel på hur ordet oavsedd kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet oavsedd används i svenska tidningar

 1. Hon tycker inte att antalet anställda just i datacentren är avgörande för satsningen – oavsett om det bara blir ett fåtal eller 1 000 jobb.
 2. – Man får välja vilken man vill som passar en bäst, oavsett kön, säger hon till Publikt.
 3. – Vissa saker går inte att hitta på, oavsett ens fantasiförmåga.
 4. Kommunen har, oavsett ordval, valt att från och med onsdagen, med omedelbar verkan, stänga alla fritids– och kulturanläggningar som badhus, bibliotek, sporthallar och museer.
 5. Då får alla äta gröt oavsett om man tycker om det eller inte.
 6. Han var en väldig ödmjuk person som visade alla respekt oavsett bakgrund.
 7. Bäst i klassen, inte bara vad gäller spelkonsoler utan bäst oavsett plattform.
 8. Det är en funktion som gör att man kan fortsätta spela där man avbröt/pausade senast, oavsett om man avslutat applikationen.
 9. Nya Edge har mognat så pass att Microsoft nu tycker att tiden är inne att byta ut den gamla versionen, oavsett vilken version av Windows 10 du använder.
 10. Det gör han genom att föreslå att alla företag, oavsett storlek, ska få undanta fem anställda från principen sist in först ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
 11. Men regeringen har inte gjort det till en prioritering att uppmana människor att isolera sig från sina familjer om de blir sjuka och oavsett väljer många att stanna i hemmet ändå, enligt hälsomyndigheterna.
 12. Den kommer, oavsett om du vill eller inte.
 13. Ytterligare en fördel med ett utökat samarbete är att vi får möjlighet till support på samtliga delar av vår it–infrastruktur, oavsett vad det gäller.
 14. Tobias Baudin nämner särskilt förslaget om att utöka undantagen i turordningsreglerna från två till fem personer, oavsett storleken på företaget.
 15. Men det är inte en villkorsfråga, för vi har ju kollektivavtal med GS–facket, och de lönerna och villkoren gäller ju oavsett nationalitet, säger Maud Petri Rådström.
 16. De ser en trygghet i att ha flygplatsen kvar oavsett om närmiljön blir lidande.
 17. Att bryta det mönstret, hitta mötespunkter så att människor verkligen lär känna varandra, oavsett ursprung, menar hon är grundläggande i den antirasistiska kampen.
 18. Enligt polisöverste Ivan Rojas greps Navajas i staden La Paz, dagen efter att interimspresidenten Jeanine Áñez beordrat en utredning om möjlig korruption i ärendet "oavsett vem det drar med sig i fallet".
 19. Detta oavsett var på resan mot molnet som ni befinner er.
 20. – Viruset kommer att spridas snabbt oavsett klimatförhållandena, säger Baker.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till oavsedd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oavsiktlig en synonym till oavsedd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?