obehaglig

Obehaglig är synonymt med olustbetonad och olustig och kan bland annat beskrivas som ”inte behaglig, olustig”. Ordet är motsatsen till behaglig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av obehaglig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till obehaglig

bökig, hemsk, jobbig, kymig, läbbig, läskig, olustbetonad, olustig, otäck, ruskig, slitig, stygg, tarvlig, tröttsam

Motsatsord till obehaglig

behaglig

Vad betyder obehaglig?

 1. inte behaglig, olustig
 2. som ger ovälmående

Böjningar av obehaglig

 1. obehaglig
 2. obehagliga
 3. obehagligare
 4. obehagligast
 5. obehagligaste
 6. obehaglige
 7. obehagligt

Exempel på hur ordet obehaglig kan användas

 1. en obehaglig överraskning

Exempel på hur ordet obehaglig används i svenska tidningar

 1. Vad jag däremot smärtsamt väl känner igen är den vakuumlika tystnad som kan uppstå kring obehagliga frågor – även långt utanför den svenska litteraturvärldens ytterst marginella universum.
 2. ”I detta fall har dessutom den som handlingen riktats mot upplevt blottningen som obehaglig och kränkande.
 3. Jag anar något annat och obehagligare i krönikan, nämligen kulturförakt och ett totalt ointresse av att sätta sig in i vad som verkligen är kulturlivets problem i denna tid, det Gardell faktiskt skriver om.
 4. – Det finns risk att det kan bli både våldsamt och obehaglig.
 5. Enligt Paolo Robertos advokat Thomas Martinson har entreprenören det tufft efter att ha utsatts för vad han kallar ett ”obehagligt” drev.
 6. Jag tycker det här är väldigt obehagligt, säger hon.
 7. En obehaglig tanke, men hur ska man annars uppnå denna perfekta ”blandning” av olika barn?.
 8. Hur obehagliga debatter om kvinnor i politiken än har varit är de ändå viktiga, eftersom de har avslöjat den misogyni som möter mäktiga kvinnor.
 9. – Det var en sådan obehaglig känsla att gå rakt in i smittan och veta att jag utsätter mig för det här.
 10. – Det var en mycket obehaglig situation som vi kände att ve behövde få överblick.
 11. Det enda kärnkraftsförespråkarna kan lyckas med är att med väldigt obehagliga politiska krafter försena omställningen.
 12. Debatten ändras, plötsligt är antalet döda försumbart och cancerfallen inte så obehagliga och det hela återgår efter fem år till ett gammalt gräl när kärnkraftsförespåkare tar nya tag.
 13. De sexuella inviterna i breven beskriver hon som obehagliga, eftersom mannen enligt kvinnan antyder att de hör ihop och att han också vet var hon bor.
 14. Pekings agerande mot Sverige följer ett mycket obehagligt mönster.
 15. Om han nu suttit på skyddsvärd information så är det en fara och en betydligt obehagligare sits.
 16. – Det är obehagligt att det brunnit så tidigt på säsongen.
 17. Den senare visade sig vara boven i dramat vad gällde den obehagliga lukten.
 18. Nu när 2019 ska summeras så är historien med 27–åriga Nathalie Birli en av årets – och kanske till och med decenniets – mest obehagliga och bisarra.
 19. Det är en obehagligt träffande illustration av hur arbetet mot den globala uppvärmningen sett ut sedan FN organiserade sina första klimatkonferenser på 1990–talet.
 20. När en arbetsuppgift pressar dig så är det naturliga att försöka undvika den – vi gillar helt enkelt inte det som är obehagligt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till obehaglig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är olustbetonad en synonym till obehaglig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är behaglig motsatsen till obehaglig.