observera

Observera är synonymt med se och syna och kan bland annat beskrivas som ”lägger märke till, iakttar, ser”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av observera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till observera

beakta, betrakta, bevaka, erinra, förmärka, glana, glo, glutta, iaktta, iakttaga, koxa, lägga märke till, märka, notera, plira, se, syna, titta, uppmärksamma, varsebli, åskåda

Motsatsord till observera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till observera.

Vad betyder observera?

 1. lägger märke till, iakttar, ser
 2. bli medveten om något (viktigt), gärna vetenskapligt
 3. noga titta på eller studera något

Böjningar av observera

 1. observera
 2. observerad
 3. observerade
 4. observerades
 5. observerar
 6. observeras
 7. observerat
 8. observerats

Exempel på hur ordet observera kan användas

 1. ett vittne observerade en person som snabbt avlägsnade sig från mordplatsen

Exempel på hur ordet observera används i svenska tidningar

 1. Två saker bör särskilt observeras för att någorlunda klargöra utsikterna för en bedömning av det sannolika och det önskvärda.
 2. – Det har varit kul att observera just det, att industrierna kanske stannar upp men försäljningen mot hemmasnickarna har ökat med 40%.
 3. Men det är inte alls vad vi kan observera i historien.
 4. Egentligen observerade astronomerna olika system av dubbelstjärnor.
 5. Hans egna favoritstunder är dock inte när djuren reagerar på honom, utan när han själv observerar.
 6. I polska Gdanskbukten observerades fisken första gången 1990.
 7. Från sonden kan vi observera ytan med ett teleskop.
 8. De observerar däremot ingen sådan effekt för företagen i byggbranschen.
 9. Den här typen av återkommande signal har bara observerats en gång tidigare, och den nya, som upptäcktes i september 2018, kommer från en ny plats.
 10. Syftet är att observera planeter utanför vårt solsystem, alltså exoplaneter, som redan är upptäckta.
 11. Under de elva månader som planeten observerats har forskarna inte upptäckt något sådant utbrott från stjärnan vilket sägs öka chanserna för att planeten ska vara beboelig.
 12. Om exempelvis det sker något skumrask och någon försöker stjäla drivmedel eller last så kan de observeras utan att föraren behöver dra undan gardinerna.
 13. Vad som däremot skulle kunna hända är att angriparen krypterar all epost, men det har endast visats i en proof–of–concept och har inte observerats i verkligheten.
 14. Med hjälp av satellitövervakning finns möjligheten att observera vår planet från rymden för att sedan verkställa åtgärder nere på jorden för att motverka exempelvis klimatkrisen.
 15. Göran Karlsson har sedan midnatt varit ute och observerat vädret.
 16. Även från polishåll har man observerat resursbristen hos socialtjänsten.
 17. En beundransvärd bok, på en och samma gång en storslagen skildring av en av Sveriges viktigaste byggnader och en kunnig exposé över vårt förflutna, observerat ur ett västmanländskt mikroperspektiv.
 18. Däremot understryker Lidewij att hon använder intuition, lyssnar in och observerar.
 19. Det är få som observerar att hon inte ser så glad ut.
 20. Michel Mayor och Didier Queloz upptäckte planeten genom att observera hur den påverkade sin sol, 51 Pegasi.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till observera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är se en synonym till observera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.