oenighet

Synonymer till oenighet

bråk, groll, konflikt, osämja, schism, split, splittring, söndring, tvedräkt, tvist

Motsatsord till oenighet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till oenighet.

Vad betyder oenighet?

 1. egenskapen att vara oenig(a)
 2. det att två (eller fler) parter inte är överens, d.v.s. det att två (eller fler) parter har olika, icke-förenliga, uppfattningar om hur något är eller bör vara

Exempel på hur oenighet kan användas

 1. trots oenighet i styrelsen röstades förslaget igenom

Exempel på hur oenighet används i svenska tidningar

 1. Nu har även Kapp–Ahl lyckats fylla vakansen som uppstod när Danny Feltman fick gå i juni efter att oenighet uppstått mellan honom och styrelsen om de för företaget så viktiga damkollektionerna.
 2. Xi Jinping underströk vikten av internationellt samarbete och handel och sade att alla oenigheter kan lösas med diskussion.
 3. Här råder oenighet mellan blocken om vilken lösning som är bäst.
 4. Statsminister Thorbjörn Fälldin (C) avgick i oktober 1978 på grund av borgerlig oenighet om kärnkraften.
 5. Samtalen om Douma, det sista rebellkontrollerade området i östra Ghouta i Syrien, har stannat av efter oenighet inom den islamistiska gruppen Jaish al–Islam som kontrollerar området, uppger oppositionella Syriska människorättsobesrvatoriet (SOHR).
 6. Samtidigt oenighet där bland annat Toril Kristiansen, ledare för Kristelig Folkeparti i Oppland, kritiserat statsminsitern för att hon gör en regeringsfråga av skandalen runt Sylvi Listahug.
 7. Enligt Zuma har det förekommit oenighet kring tidsplanen.
 8. Tittarna engagerade sig starkt i frågan, och det ska ha rått en oenighet om familjen haft sig själv att skylla genom att klä dottern i den kontroversiella maskeradutstyrseln.
 9. Zuma säger att det förekommit oenighet kring tidsplanen.
 10. Inför mötet med presidiet och partistyrelsen bredde oenigheten kring den tänkta efterträdaren Andrea Nahles ut sig, rapporterade tyska medier.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av oenighet

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är osämja en synonym till oenighet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.