ofördelaktig

Ofördelaktig är synonymt med skröplig och dålig och kan beskrivas som ”inte fördelaktig, ogynnsam”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ofördelaktig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till ofördelaktig

dålig, illa, krasslig, skröplig

Motsatsord till ofördelaktig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ofördelaktig.

Vad betyder ofördelaktig?

 1. inte fördelaktig, ogynnsam

Exempel på hur ordet ofördelaktig kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet ofördelaktig används i svenska tidningar

 1. Man betonar också att man har ett långsiktigt fokus på lönsamhet, men att “kassaflöde skapar förutsättningar att realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska utsikterna är ofördelaktiga”.
 2. Intresset för att diskutera arbetsrätt eller politik på byggen är enligt Hans mycket svalare numera och väcks först när man personligen drabbas av ett ofördelaktigt arbetsgivarbeslut.
 3. Sammantaget blir det ytterst ofördelaktigt att inte delta, samtidigt som man alltså inte kan sälja teckningsrätter för att kompensera sig.
 4. Katalonien–frågan är  ofördelaktig för dem i opinionen – partiets styrka är sociala frågor.
 5. Det är uppenbart så att många kvinnor, trots ofördelaktiga villkor, fortsätter att välja omsorg om eget barn, ibland också längre än vad föräldraförsäkringen medger.
 6. Dessa länder befinner sig i en asymmetrisk relation där kinesiska investeringar, och den närvaro, kontroll och standardisering som följer, låser dem i långsiktiga ofördelaktiga relationer.
 7. – Nej, faktiskt inte, därför att det här handlar om statistik och vi kan inte undanhålla fakta för att de skulle vara ofördelaktiga för vissa grupper.
 8. På papperet ser det förstås ut som att affärer som är så ofördelaktiga som den om Ebbe Carlssons och Transportsstyrelsens säkerhetshaveri, borde gynna oppositionen när de rullas upp offentligt och ”avgörs” ett valår.
 9. En bidragande orsak var enligt bolaget stigande råvarupriser och en ofördelaktig dollarkurs.
 10. Eller som när Molander hävdar att Rand framställer en lärarinna ofördelaktigt för att hon ”undervisat sina barn om majoritetsval”, för att sedan låtsas att Rand ogillade ”demokratiförespråkare”.
 11. Amaryllisen i fönstret gjorde gemensam sak med hyacinterna och vek sig ofördelaktigt nedåt, liksom för att syna tallriset som stod på golvet, medan julkransen på ytterdörren började torrprassla redan efter tre dagar.
 12. Då OS utspelar sig i Rio de Janeiro, Brasilien, är tidsskillnaden fem timmar, vilket naturligtvis kan vara ofördelaktigt tittarmässigt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till ofördelaktig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skröplig en synonym till ofördelaktig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.