oförtruten

Synonymer till oförtruten

beskäftig, energisk, enveten, envis, handfast, hetsig, idog, ihärdig, ihållande, korpulent, obruten, obändig, oförtröttlig, okuvlig, outtröttlig, påstridig, rättfram, stadig, svårstoppad, trägen, uthållig, varaktig, ändlös

Motsatsord till oförtruten

Det saknas motsatsord.

Vad betyder oförtruten?

  1. ihärdig, energisk
  2. som håller ut, outtröttlig

Exempel på hur oförtruten kan användas

  1. trots regnet arbetade de oförtrutet vidare i trädgården

Exempel på hur oförtruten används i svenska tidningar

  1. Under de hårda ideologiska motsättningarnas period värnade Helmfrid oförtrutet om den enskilde forskarens rätt till att utan politiska hinder deltaga i det internationella akademiska samarbetet.
  2. Men Föräldranätverket fortsätter oförtrutet sin kamp för att kommunen ska satsa mer på barnomsorgen.
  3. Denna politiska veteran ångar oförtrutet vidare land och rike runt på sitt feministiska korståg.
  4. Samtidigt som vi driver frågan om den offentliga sekretessen rättsligt kommer vi oförtrutet att fortsätta vår granskning av hur skattebetalarnas pengar slukas av förlusterna i välfärden.
  5. – Vi jobbar oförtrutet vidare, säger Anders Nilsson.
  6. Arikans berättelse talar öppet om det samtidigt som spelet oförtrutet söker ”glädjor” och strategier.
  7. Räddningsarbetare jobbar oförtrutet för att hitta överlevande under rasmassorna i de jordbävningsdrabbade delarna i centrala Italien.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är svale en synonym till förstuga?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av oförtruten

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oförtröttlig en synonym till oförtruten. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.