Synonymer till offentlig

Vi känner till 9 synonymer till offentlig. Ordet offentlig är en synonym till publik och öppen och kan bland annat beskrivas som ”som gäller allmänheten, allmän, officiell”. Ordet används i uttrycket ”offentlig försvarare” som betyder ”försvarsadvokat som domstolen kan utse i brottmål; staten betalar kostnaderna”. Offentlig är motsatsen till privat.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av offentlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till offentlig

 1. allmän
 2. flexibel
 3. luftig
 4. mottaglig
 5. publik
 6. tillgänglig
 7. tillmötesgående
 8. vidsynt
 9. öppen

Vilka ord betyder nästan samma sak som offentlig?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till offentlig. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. åtkomlig
 2. villig

Vad är motsatsen till offentlig?

 1. privat
 2. enskild
 3. hemlig

Vad betyder offentlig?

 1. som gäller allmänheten, allmän, officiell
 2. som gäller statlig och kommunal verksamhet
 3. tillgänglig för alla; som vem som helst har rätt att ta del av, inte hemlig(stämplad)
 4. som avser statlig och kommunal verksamhet

Hur används ordet offentlig i uttryck?

 1. offentlig försvarare = försvarsadvokat som domstolen kan utse i brottmål; staten betalar kostnaderna

Hur böjs offentlig?

 1. offentlig
 2. offentliga
 3. offentligare
 4. offentligast
 5. offentligaste
 6. offentlige
 7. offentligt

Hur kan ordet offentlig användas?

Följande exempelmeningar visar hur offentlig kan användas.

 1. en offentlig debatt
 2. offentliga handlingar får vem som helst läsa
 3. den offentliga sektorn

Hur används ordet offentlig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet offentlig används i vanlig text.

 1. – Lärare på de populära företagen tjänar mycket mer än de som jobbar i skolan i den offentliga sektorn och skolorna förlorar välutbildad personal, säger Lisa Eklund.
 2. Nästa fas i avvecklingen av restriktioner är planerad till september, då bland annat deltagarbegränsningar för privata sammankomster och offentliga tillställningar ska slopas.
 3. Otydligheten från stat, regioner och kommuner är oroande – den offentliga sektorn verkar inte direkt brinna för att stärka samhället inför klimatkrisens effekter.
 4. XR jobbar aktivt för att skapa säkrare och mer tillgängliga offentliga utrymmen.
 5. – Islamofobi eller antimuslimsk rasism är framträdande i feminismen och i det offentliga samtalet.
 6. Det handlar om att svenskar knuffas undan på område efter område, plats efter plats, hur det offentliga rummet tas över av grupper med det som kallas antisocialt dominansbeteende.
 7. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.
 8. Och såväl volymer som marginaler har sett bra ut i den offentliga statistik som gått ut från Statistiska centralbyrån.
 9. – De delar ut offentliga medel till särskilt gynnade företag, samtidigt som min mormor måste grubbla över vilka dagar hon kan köpa kött och när hon inte kan göra det, fnyser 23–årige Nikolaj Petrov till nyhetsbyrån Reuters.
 10. Även en avliden människa har integritet och det var inte självklart att handlingarna var offentliga.
 11. Hos Rise ska representanter från såväl industri som offentlig sektor få tillgång till forskare.
 12. I fas 3–försök uppges det här vaccinet ha en effektivitet på drygt 79 procent, men data från försöken har inte blivit offentliga och har därmed inte kunnat granskas av utomstående experter.
 13. Fler i det offentliga Sverige måste börja resonera men framför allt agera likadant.
 14. Rapporten ska lämnas över till kongressen och blir i samband med det offentlig.
 15. Jacob Wallenberg, vice ordförande i Ericsson och ordförande i Ericssons storägare Investor, kände sig tvungen att offentligt gå ut och säga att det är ”angeläget att Huawei får verka i Sverige”.
 16. Förslaget innebär bland annat omställningsstöd även för personer som inte omfattas av kollektivavtal och ett nytt offentligt studiestöd på 80 procent av lönen i upp till ett år.
 17. Men är det inte bra om de rikare betalar extra och bidrar till vården? Nej, försäkringarnas finansiering av vård bidrar inte till ökad jämlikhet på det sätt som offentlig finansiering gör.
 18. DHR och FUB var några av de aktörer som krävde att alla de människor med funktionsnedsättning som placerades på Vipeholmsanstalten och andra liknande institutioner ska få en offentlig ursäkt från staten.
 19. Folk i allmänhet var trångbodda, och bögarna var hänvisade till parker och offentliga urinkurer.
 20. Fortfarande finns många virusrestriktioner på plats, bland annat ska munskydd bäras på många offentliga platser.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är publik en synonym till offentlig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är privat motsatsen till offentlig.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?