ofullständig

Synonymer till ofullständig

bristande, bristfällig, inkomplett, knapp

Motsatsord till ofullständig

fullständig

Vad betyder ofullständig?

 1. inte fullständig
 2. som inte är fullständig

Exempel på hur ofullständig kan användas

 1. Om du lämnar ofullständiga uppgifter, så är ansökan ogiltig!

Exempel på hur ofullständig används i svenska tidningar

 1. Han uppmanar också generalsekreteraren att initiera en oberoende utredning av händelserna, och även granska arbetet bakom den ofullständiga rapporten.
 2. När jag träffar folk frågar de ”Hur kan du bo i mitt huvud?”, så det finns säkert något grundläggande mänskligt i den ofullständiga varelse min dam är – som människor speglar sig i.
 3. Jag vänder mig dock emot de grunda och ofullständiga "analyser" i branschpress där Marc Pritchard ofta citeras flitigt.
 4. Jag har haft en känsla av att vara ofullständigt och jag trodde att den skulle vara för alltid.
 5. Beslutet att ta med Västlänken i Västsvenska Paketet 2010 fattades på ett ofullständigt underlag.
 6. DHL uppger att det inträffat ”problem i logistiken” vilket lett till att leveranser varit ofullständiga eller försenats, och att de arbetar för att lösa frågan.
 7. DHL uppger att det inträffat "problem i logistiken" vilket lett till att leveranser varit ofullständiga eller försenats, och att de arbetar för att lösa frågan.
 8. Men det går inte att ersätta en bristfällig, och ofullständig, bild av historien med en annan.
 9. I ett mejl till GP anger de att "det var en ofullständig text som inte var för publicering" och att den kom ut på sajten av misstag.
 10. Falls/Lemnes redovisning av exitskatten utan att nämna den enorma skatteflykt den avser att förhindra är därmed ofullständig, snedvriden och retoriskt försåtlig och får anses utgöra ett grovt exempel på samhällelig desinformation.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är modesti en synonym till blygsamhet?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ofullständig

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bristande en synonym till ofullständig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är fullständig motsatsen till ofullständig.