ombe

Ombe är synonymt med uppmana och ombedja och kan beskrivas som ”begära eller önska någon att utföra en viss handling; uppmana”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ombe och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till ombe

begära, ombedja, uppmana, önska

Motsatsord till ombe

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ombe.

Vad betyder ombe?

 1. begära eller önska någon att utföra en viss handling; uppmana

Böjningar av ombe

 1. ombad
 2. ombads
 3. ombe
 4. ombedd
 5. ombedes
 6. ombeds
 7. omber
 8. ombes
 9. ombett
 10. ombetts

Exempel på hur ordet ombe kan användas

 1. passagerarna ombads lämna bussen

Exempel på hur ordet ombe används i svenska tidningar

 1. Han fördes till ett rum, ombads klä av sig och tvingades med våld av sina kalsonger när han insisterade på att behålla dessa på.
 2. Du kommer bli utfrågad och ombedd att visa att du är ute lagligt och inte bryter mot utegångsförbudet, säger Daniel Andrews.
 3. "EU–kommissionen har ombett Merck att vara redo att på begäran leverera ett av sina läkemedel, Rebif, till EU–länder", skriver läkemedelsföretaget i ett uttalande.
 4. När de ombeds välja var sin favoritdikt bekräftas junihegemonin.
 5. Men innan dagens örtvandring inleds ombeds vi att sluta ögonen och landa i oss själva.
 6. Den devisen har Susanna Gideonsson följt i över 40 år, nu är hon ombedd att ställa sig i den allra värsta fackliga stormvinden.
 7. Toijer ombads ta fram tydligt utökade undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.
 8. Personerna på listan har fått ett sms där man omber dem att infinna sig för provtagning, detta uppger stadens borgmästare Parl Won–Soon.
 9. Folkhälsomyndigheten ombeds kommentera att fackförbundet Kommunal sagt att den höga andelen timanställda på äldreboenden i Stockholm bidragit till att sprida smittan på äldreboenden i Stockholm.
 10. Exakt hur kinesiska myndigheter gör för att färgbestämma användaren är inte klarlagt, men det kan vara en kombination av platsdata och information som användaren ombeds uppge när den registrerar sig.
 11. Händerna på fel ställe när man blev ombedd att stiga ut ur bilen.
 12. Dessa ombeds att testa sig för att också kunna isolera sig om de i sin tur testas positivt.
 13. När butiksägaren fattat misstankar om att han stal blev han ombedd att hämta en dammsugare bakom disken.
 14. Boende i området ombeds att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.
 15. Som fotbollskrönikör ombeds man ofta ranka och tippa utgångar av matcher och turneringar.
 16. Det påstår dos Santos i en intervju med radiokanalen Wradio när han ombeds berätta om Velas situation.
 17. De ombads lämna biblioteket och avvisades senare två gånger när de kom tillbaka.
 18. När du försöker få nya konsultuppdrag så kommer du med största sannolikhet att bli ombedd att komma med referenser.
 19. Polisen går också ut med en uppmaning där allmänheten ombads leta i fritidsbåtar, sjöbodar och fritidshus – platser som är svåra för polisen att få tillgång till.
 20. De ombeds att kryssa i alla som de anser vara viktiga, hur många de vill.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till ombe är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppmana en synonym till ombe. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

ordguru är en gratis synonymordbok med fler än 90 000 svenska synonymer.
Kontakta oss.