ombesörja

Ombesörja är synonymt med ordna och sköta och kan beskrivas som ”ta ansvar för att något ska komma till stånd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ombesörja och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till ombesörja

bestyra, fixa, ordna, sköta, underhålla, upprätthålla, vårda

Motsatsord till ombesörja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ombesörja.

Vad betyder ombesörja?

 1. ta ansvar för att något ska komma till stånd

Böjningar av ombesörja

 1. ombesörj
 2. ombesörja
 3. ombesörjas
 4. ombesörjd
 5. ombesörjde
 6. ombesörjdes
 7. ombesörjer
 8. ombesörjt
 9. ombesörjts

Exempel på hur ordet ombesörja kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet ombesörja används i svenska tidningar

 1. Grundkonflikten handlar om behovet för provtagning av coronaviruset på befolkningen och huruvida ansvaret för att ombesörja masstestningar ligger hos regeringen eller delstaterna.
 2. Stabsadjutanten Carl Fredrik Pollet ombesörjde att dörrarna till lokalen stängdes.
 3. Med automatiserad styrning kan exempelvis sådant här ombesörjas, säger hon.
 4. – Sedan får de anhöriga ombesörja graveringen själva och ta hjälp av en firma.
 5. United är det bolag i USA som ombesörjer flest djurtransporter med flyg i USA.
 6. Och mellan dessa två finns partiledningen som ombesörjer en kompromiss genom att prata socialistiska på interna partimöten – och ger det socialliberala budskapet utåt till väljarna, framförallt medelklassen.
 7. Planet hade 245 personer ombord som flygbolaget nu ombesörjt hotellövernattning för.
 8. Tolkcentralen borde alltså verkligen ha ombesörjt tolkningen.
 9. – Sverige åtar sig inget annat än att ombesörja transporterna, vilket vi gjort sedan länge.
 10. I detaljplanen ska det finnas tillräcklig kvartersmark för att ombesörja parkeringsfrågan.
 11. Bland målen finns vissa tidigare ambitioner kvar, som att utrota fattigdom och hunger samt ombesörja rent vatten och sanitet till alla.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till ombesörja är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordna en synonym till ombesörja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.