ombesörja

Synonymer till ombesörja

bestyra, fixa, ordna, sköta, underhålla, upprätthålla, vårda

Motsatsord till ombesörja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ombesörja.

Vad betyder ombesörja?

 1. ta ansvar för att något ska komma till stånd

Exempel på hur ombesörja används i svenska tidningar

 1. Grundkonflikten handlar om behovet för provtagning av coronaviruset på befolkningen och huruvida ansvaret för att ombesörja masstestningar ligger hos regeringen eller delstaterna.
 2. Stabsadjutanten Carl Fredrik Pollet ombesörjde att dörrarna till lokalen stängdes.
 3. Med automatiserad styrning kan exempelvis sådant här ombesörjas, säger hon.
 4. – Sedan får de anhöriga ombesörja graveringen själva och ta hjälp av en firma.
 5. United är det bolag i USA som ombesörjer flest djurtransporter med flyg i USA.
 6. Och mellan dessa två finns partiledningen som ombesörjer en kompromiss genom att prata socialistiska på interna partimöten – och ger det socialliberala budskapet utåt till väljarna, framförallt medelklassen.
 7. Planet hade 245 personer ombord som flygbolaget nu ombesörjt hotellövernattning för.
 8. Tolkcentralen borde alltså verkligen ha ombesörjt tolkningen.
 9. – Sverige åtar sig inget annat än att ombesörja transporterna, vilket vi gjort sedan länge.
 10. I detaljplanen ska det finnas tillräcklig kvartersmark för att ombesörja parkeringsfrågan.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ombesörja

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordna en synonym till ombesörja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.