omsorg

Omsorg är synonymt med omtanke och omtänksamhet och kan bland annat beskrivas som ”vård och skötsel”. Ordet används i uttrycket ”pedagogisk omsorg” som betyder ”familjedaghem”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av omsorg och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till omsorg

bry sig, noggrannhet, omtanke, omtänksamhet, omvårdnad, skötsel, sorgfällighet, varsamhet

Motsatsord till omsorg

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till omsorg.

Vad betyder omsorg?

 1. vård och skötsel
 2. noggrannhet
 3. aktivitet att vårda personer som kan det inte själv t.ex. barn, sjukar, handikappade personer eller att sköta djur
 4. noggrannhet, sorgfällighet

Hur används omsorg i uttryck?

 1. pedagogisk omsorg = familjedaghem

Böjningar av omsorg

 1. omsorg
 2. omsorgen
 3. omsorgens
 4. omsorger
 5. omsorgerna
 6. omsorgers
 7. omsorgs

Exempel på hur ordet omsorg kan användas

 1. partiet upprepade hela tiden mantrat "Skola, vård, omsorg"
 2. hon valde tyget med omsorg

Exempel på hur ordet omsorg används i svenska tidningar

 1. Anställda inom kommunal vård– och omsorg åläggs att bära munskydd under hela sina arbetspass, inte bara i kontakten med patienter.
 2. Familjen har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
 3. Dessutom krävs resurser för att klara att komma i kapp med vård, omsorg och skola och det är oklart hur mycket pengar det handlar om.
 4. – Om pandemikrisen fört med sig något gott så är det att folk inser vikten av ett starkt samhälle, som utjämnar vård och omsorg och där människor inte behöver arbeta när de är sjuka.
 5. Vi diskuterar idag underskott i vård och omsorg, som om det var antalet gamla som bivit för många, eller kostnaden för händerna i vården blivit för hög.
 6. Det är inte tillräckligt att bara försöka bromsa smittspridningen inom vård och omsorg och trygga personalförsörjningen i dessa och i andra samhällsviktiga funktioner.
 7. Låginkomsttagare har i högre grad kontaktyrken inom service och vård och omsorg.
 8. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inleder en granskning av tillgången till syrgas på landets särskilda boenden för äldre, skriver Dagens Nyheter.
 9. Ett sådant test gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter sent i förloppet och genomgången infektion hos personal inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.
 10. – Den nya regeringen, som tillträdde vid årsskiftet, har haft tydligt mandat att distribuera pengar till vård, skola och omsorg.
 11. Från vänsterhåll, även inom Löfvens eget parti, pekas inslag av privatisering inom omsorgen ut som bidragande till pressade villkor, stress och brist på samordning som kan ha betydelse för smittspridning i en pandemi.
 12. Framförallt är Glück ojämförlig i sin tekniska exakthet, en språklig omsorg som aldrig blir tom eller konstruerad utan får dikten att se fullständigt självklar ut.
 13. En del i detta är att se till att det finns tillräckligt med resurser i sjukvården och omsorgen efter coronakrisen.
 14. Sedan några veckor tillbaka har slentrianfrågan ”Hur mår du?” plötsligt gått från artighetsfras till absolut finaste omsorg.
 15. Vård och omsorg behöver i större utsträckning personal, säger Jens Sandahl.
 16. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har nu inlett en tillsyn av äldreomsorgen i hela landet.
 17. Hon är regionalt fackligt ombud och ordförande för Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholms stad.
 18. De direkta orsakerna var omsorg om personalens hälsa, svårigheter att få säkra leveranser från underleverantörer på olika håll i världen, och bristande efterfrågan.
 19. – Vi vill att anhöriga ska vara trygga med den omsorg som våra äldreboenden ger och när vi hör de anhörigas berättelse i det här fallet, så har vi ju inte lyckats.
 20. Vi saknar definitivt pengar till vård, skola och omsorg för att förhindra nedskärningar så att de som jobbar där, och som vi nu kallar hjältar, kan få fler arbetskamrater, bättre lön och bättre arbetsmiljö.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till omsorg är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omtanke en synonym till omsorg. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.