opinion

Opinion är synonymt med åsikt och tro och kan bland annat beskrivas som ”åsikt som delas av många människor, allmän mening ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av opinion och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till opinion

mening, ståndpunkt, synpunkt, tro, tycka, åsikt

Motsatsord till opinion

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till opinion.

Vad betyder opinion?

 1. åsikt som delas av många människor, allmän mening 
 2. allmän mening

Böjningar av opinion

 1. opinion
 2. opinionen
 3. opinionens
 4. opinioner
 5. opinionerna
 6. opinionernas
 7. opinioners
 8. opinions

Exempel på hur ordet opinion kan användas

 1. tidningen försökte skapa opinion för en NATO-anslutning

Exempel på hur ordet opinion används i svenska tidningar

 1. Väljarna vill ha en mer restriktiv politik, så man vet att man har opinionen med sig, säger Jenny Madestam.
 2. – En Trzaskowskiseger kan ses som en fingervisning om opinionen inför nästa parlamentsval, även om det är några år bort, säger Johnsson.
 3. Inget politiskt parti vågar utmana hur detta ägande utvecklats om de inte tvingas av en opinion som vägrar förstå de stackars rika.
 4. Att se dessa viktiga portföljer i kvinnors händer hade visat den finska opinionen att en kvinna kunde representera landet i världen och utmärka sig på den internationella scenen.
 5. Även om Sverige fått hård kritik har opinionen börjat svänga något de senaste veckorna.
 6. Förutom Socialdemokraterna är det bara Moderaterna som i opinionen, från 18,3 till 18,7 procent.
 7. – Jag är en kämpande person till min natur och jag kommer att fortsätta bilda opinion för människovärdet.
 8. Förtroendet för Stefan Löfven som statsminister är låga, partiet går mest bara nedåt i opinionen och det går inte att säga ens om S har större stöd än Sverigedemokraterna längre.
 9. Men när vänsterpartisterna nu jublar över sin partiledares starka ställning i opinionen fasar de samtidigt för vad som komma ska.
 10. Michael Bennet, den fjärde senatorn, har i praktiken ingen chans eftersom han släpar efter på runt 1 procent av opinionen.
 11. Faktum är att påfallande många av dagens storföretag mötte motstånd när de startades och bekämpades av den politiska miljön, av konvenansen och av den allmänna opinionen.
 12. Vi vill göra det med en så balanserad politik som möjligt, säger Morrison, ett av de hittills tydligaste tecknen på att han insett hur opinionen har börjat svänga mot en större miljömedvetenhet.
 13. Helt smärtfri har resan inte varit, men faktum är att januaripartierna klarar sig rätt bra i opinionen.
 14. Moderaternas trängda läge i opinionen, i kombination med den spräckta Alliansen, gör också partiet allt mer ovilligt att ingå breda politiska uppgörelser i riksdagen.
 15. Det tycker jag vårt läkarteam gör bra, de vill ta in en second opinion av andra läkare som är experter i området.
 16. – Jag hoppas att protesterna ska leda till en folklig opinion som röstar bort det här styret som vi haft i landstinget i alldeles för många år, för jag tror tyvärr inte att politikerna kommer att lyssna.
 17. Den antimuslimska och flyktingfientliga opinionen har vuxit.
 18. Även om det är naturligt att regeringsbärande partier tappar i opinionen i den här fasen av en mandatperiod har partiet haft problem länge.
 19. Många EU–vänner menar att hans journalistik kom att driva fram en mer EU fientlig opinion i Storbritannien, medan Brexitörer menar att fler journalister borde ha en mindre hovsam ton mot kommissionen.
 20. Tvärtemot många politiska förståsigpåares spådomar har partiet dalat i opinionen och i de sista mätningarna hamnar det under 15 procent.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till opinion är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är åsikt en synonym till opinion. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?