opinionsbildning

Synonymer till opinionsbildning

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till opinionsbildning.

Motsatsord till opinionsbildning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till opinionsbildning.

Vad betyder opinionsbildning?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur opinionsbildning används i svenska tidningar

  1. Nätverket i sociala medier, folkbildning och opinionsbildning.
  2. Vi kämpar för att minska ojämlikheten i vården och bedriver opinionsbildning och ger ut en tidning, ordnar seminarier, resor och evenemang.
  3. De driver sin opinionsbildning genom sina gäster, säger han.
  4. – Vi insåg att vi måste ha en tuffare opinionsbildning vänsterut, annars går den höger ut och då får vi också mer högerpolitik.
  5. – Det hänger förmodligen ihop med att sociala medier har blivit en helt central arena för opinionsbildning för etablissemangskritiska rörelser.
  6. Som är en god ledare, skicklig i kontakt med medier, som prioriterar opinionsbildning om företagandets villkor.
  7. Miriam kommer framförallt få arbeta i uppdrag med fokus på opinionsbildning och samhällsförändring, både bland nya och gamla kunder.
  8. De hoppas att invandringen ska lägga en hårdare press på politikerna än vad enbart saklig opinionsbildning förmår.
  9. I rollen som kommunikationschef på Friends har hon jobbat med opinionsbildning inriktad på ökade resurser till skolors arbete mot mobbning och diskriminering.
  10. Förutom att sprida information kommer organisationen även att arbeta med opinionsbildning och upprätta en stiftelse.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av opinionsbildning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.