Synonymer till oriktig

Vi känner till 6 synonymer till oriktig. Ordet oriktig är en synonym till osann och fel och kan bland annat beskrivas som ”felaktig”. Ordet är motsatsen till sanningsenlig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av oriktig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till oriktig

 1. fel
 2. felaktig
 3. inkorrekt
 4. osann
 5. snedvriden
 6. vrång

Vad är motsatsen till oriktig?

 1. sanningsenlig

Vad betyder oriktig?

 1. felaktig
 2. inte korrekt; felaktig

Hur böjs oriktig?

 1. oriktig
 2. oriktiga
 3. oriktigt

Hur kan ordet oriktig användas?

Följande exempelmeningar visar hur oriktig kan användas.

 1. ett oriktigt påstående

Hur används ordet oriktig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet oriktig används i vanlig text.

 1. För det vill staten ha inkomstskatt, moms, straffavgifter för oriktiga uppgifter, ränta.
 2. – För att straffas för grov misshandel måste man ha haft avsikt att skada, men de som fanns runtom honom har inte genomskådat de oriktiga uppgifterna.
 3. Det har lett till spekulationer om att sponsoravtalet är en bluff och att klubben lämnat oriktiga uppgifter för att runda överklagandenämnden.
 4. Skäl för att sätta någon i förvar kan vara att personen håller eller tidigare har hållit sig undan kontakt med myndigheter, medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller dömts till utvisning på grund av brott.
 5. Eftersom Skatteverket dessutom anser att bolaget lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer ska Sony Mobile betala skattetillägg på sammanlagt 110 miljoner kronor för de tre räkenskapsåren.
 6. Även på nordiska Huaweis huvudkontor försäkrar företagets lokale vd att påståendena om Huawei som ett säkerhetshot är oriktiga.
 7. I den arabiskspråkiga texten på Facebook framgår det dock inte exakt vilka påstått oriktiga uppgifter juristen ska titta närmare på.
 8. I den arabiskspråkiga texten på Facebook framgår det dock inte exakt vilka påstått oriktiga uppgifter den svenska juristen ska titta närmare på.
 9. Detta sedan Facebook bland annat fått uppgifterna om att företagen vägrat radera uppgifter om Facebook–användare som samlats in på oriktigt sätt.
 10. Har du lämnat oriktig uppgift som hade kunnat leda till att för lite skatt betalats så riskerar du att få skattetillägg.
 11. Eftersom det har blivit svårare att ta sig in i EU smuggelvägen spår polisen att efterfrågan på uppehållstillstånd på oriktiga grunder kommer att öka.
 12. Därför anses pojken medvetet ha lämnat oriktiga uppgifter.
 13. Skolans ägare har också försvårat utredningen genom att lämna oriktiga uppgifter till Skolinspektionen under granskningen.
 14. Skolinspektionen menar att skolledningen har försvårat tillsynen av skolan genom att komma med oriktiga uppgifter.
 15. Tidigare har nästan 40 företag, bland andra Amazon, Apple, Fiat och Starbucks, befunnits vara skyldiga till oriktiga skatteupplägg.
 16. Nu tänker EU ta ett reellt steg i fråga om att granska om Ikea på ett oriktigt sätt undvikit att betala minst en miljard euro (nära 10 miljarder kronor) i skatt 2009–2014.
 17. "Kungariket har redan varnat för de allvarliga konsekvenser som en sådan oriktig och oansvarig åtgärd kan leda till", heter det från det saudiska kungahuset enligt statliga medier.
 18. Ändå väljer regeringen en reform som riskerar att premiera de som farit med oriktiga uppgifter.
 19. Om någon har orsakat felutbetalningen genom att till exempel ha lämnat oriktiga uppgifter är personen skyldig att betala tillbaka.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är osann en synonym till oriktig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är sanningsenlig motsatsen till oriktig.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?