påföljande

Påföljande är synonymt med efterföljande och nästföljande.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av påföljande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till påföljande

efterföljande, följande, kommande, nästföljande, nästkommande

Motsatsord till påföljande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till påföljande.

Vad betyder påföljande?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av påföljande.

Böjningar av påföljande

 1. påföljande

Exempel på hur ordet påföljande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet påföljande används i svenska tidningar

 1. I omvärlden användes ett flertal benämningar på de regioner som utvecklades under påföljande sekler, och det är ofta svårt att reda ut den etymologiska bakgrunden.
 2. Sedan kom coronapandemin och den påföljande tomheten i kombination med rollen som nybliven pappa.
 3. Ännu fler dog av skador under påföljande dagar.
 4. Redan påföljande morgon arresterades Anckarström, och det dröjde inte länge förrän han pressats till att erkänna sig skyldig.
 5. Vid samma tid tog ”familjerna” steget över från landsbygden till städer som Palermo, där de kom att utöva ett omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande under påföljande decennier.
 6. Kostnaderna för de nu uppkomna bristerna och påföljande stabslägen överstiger vida kostnaderna för den typen av investeringar.
 7. Sondland är namngiven både i den ursprungliga anmälan mot Donald Trump från visselblåsaren och i påföljande avslöjade sms, där flera av Trumps medarbetare tycks diskuterar hur påtryckningen ska gå till.
 8. Kvinnan och flickan hittades först under den påföljande natten, svårt nedkylda, tolv timmar efter det första larmsamtalet till polisen.
 9. I dag ska 85 procent av breven delas ut senast påföljande arbetsdag.
 10. Hon ska infinna sig i Stockholms tingsrätt påföljande dag.
 11. Inte ens i påföljande röstningsomgång då det blågula alternativet hade fallit efter mager uppbackning.
 12. De borgerliga partierna vann 1976 och 1979, och det påföljande 80–talet blev startpunkten för 25 år av nyliberal dominans.
 13. I och med mitt köp var upplagan om fyra hundra exemplar slutsåld och det påföljande evenemanget i grunden meningslöst, eftersom ingen produkt längre fanns att marknadsföra (något som Mats Gustafsson inte försummade att nämna under sitt framträdande).
 14. Steget från den urläskiga Eunice Parchmans hat mot det tillgjorda, sofistikerade och överlägsna och hennes påföljande mord på en oskyldig familj till allmänhetens frossande i Svenska Akademien kan möjligen te sig både stort och lite hysteriskt.
 15. Militärt sett var attacken mot Akropolisklippan en framgång, men venetianarna beslöt sig för att lämna Athen redan påföljande år, varvid de tog med sig en hel del fornminnen som de plundrat från ruinhögarna.
 16. Denne blev genast tvungen att försvara imperiet mot en lång följd av sasanidiska angrepp, vilket under påföljande decennier omöjliggjorde alla militära insatser på Balkan.
 17. En barndomsolycka – en bruten rygg – övergår långsamt från en nästan skämtsam anekdot till att framträda som ett avgörande barndomstrauma med flera månaders påföljande sjukhusvistelse.
 18. Hela hans liv kantades av både sexuella övergrepp mot kvinnor och påföljande vistelser på institution.
 19. Sedan dess har otaliga kopior av Swefilmer poppat upp på nätet, men tillslaget och den påföljande nedstängningen verkar åtminstone tillfälligt satt käppar i hjulet för piraterna.
 20. Sedan det förödande skalvet i fredags och den påföljande tsunamin skadade kylsystem i kärnkraftverket har kärntekniker kämpat för att försöka kyla ner reaktorerna på anläggningen med havsvatten.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till påföljande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är efterföljande en synonym till påföljande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.