påföljd

Påföljd är synonymt med sanktion och straff och kan bland annat beskrivas som ”följd, verkan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av påföljd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till påföljd

bestraffning, konsekvens, sanktion, straff

Motsatsord till påföljd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till påföljd.

Vad betyder påföljd?

 1. följd, verkan
 2. (juridik) händelse direkt orsakad av annan händelse, oftast om åtgärd (t.ex. vård eller ett "straff", t.ex. böter, fängelse eller skyddstillsyn) som efter en juridisk process utförs med en person som begått ett lagbrott

Exempel på hur ordet påföljd kan användas

 1. hon tog sömnmedel med påföljd att hon kände sig slö hela nästa dag

Exempel på hur ordet påföljd används i svenska tidningar

 1. Det sistnämnda är en speciell påföljd i Norge, som innebär att straffet kan förlängas med fem år i taget om den dömde fortfarande anses farlig för samhället.
 2. Rätten konstaterar att eftersom 28–åringen gjort sig skyldig till två mord och det finns ”försvårande omständigheter vid gärningarna” har man kommit fram till att påföljden blir livstids fängelse.
 3. Åsa Waldau, även känd som Kristi brud, har åtalats för 14 fall av misshandel mot totalt sex målsägare, och åklagaren yrkar på ett år och sex månaders fängelse som påföljd.
 4. Den gör gällande att en fängelsedom för Stone är berättigad, men att den av åklagarna rekommenderade påföljden inte ”tjänar rättvisan i det här fallet”, rapporterar New York Times.
 5. En myndighet måste enligt lag göra en anmälan till åtal om en medarbetare misstänks ha begått ett brott som kan antas leda till annan påföljd än böter.
 6. Mannen dömdes i stället för sexuellt ofredande och påföljden blev tio månaders fängelse.
 7. – När det gäller fysiskt våld så är det ofta lättare att bevisa, man kan gå till polis och det kan leda till en rättslig påföljd.
 8. Adamjan vill se samma påföljder som för försäljning av narkotika – minst sex års fängelse.
 9. Ett exempel på det är att införa alternativa påföljder till böter för ringa bruk, för att personer snabbt ska kunna välja behandling eller annat stöd för att bli av med sin konsumtion.
 10. – Det innebär ju att präster som är olämpliga kan fortsätta att verka oberoende av anställning, utan att vi kan ge yrkesförbud eller annan påföljd.
 11. Rizgar Akram Abdulrahman vill frias hel, alternativt att påföljden bestäms till en tidsbegränsad fängelsepåföljd.
 12. Grovt räknat leder var fjärde anmälan till en påföljd, allt från en erinran till att mäklarens licens återkallas.
 13. ”När jag dömdes, utifrån 2014 års lagändring med en vilja från lagstiftaren att fler livstidsstraff skulle dömas ut, kom det att innebära att hovrätten utdömde en allt för sträng påföljd”, skriver han i ansökan.
 14. – Det är rimligt utifrån vad man dömt de tilltalade för att man dömt till fängelsestraff, sedan är påföljden inte så lång som vi yrkat i rättegången.
 15. De har jämförts med en grupp på runt 130 000 barn, vars föräldrar har åtalats för liknande brott men inte dömts till fängelse utan andra påföljder, ungefär 6 procent av dem beräknas ha frikänts.
 16. Egentligen är brottet så extremt allvarligt att påföljden borde vara livstids fängelse.
 17. Den samlade påföljden blev två och ett halvt års fängelse.
 18. Däremot slipper hon påföljd i den del som rörde anklagelser om att hon uppmanat medarbetare att begära betalning för arbete som inte utförts.
 19. Däremot slipper Massi Fritz påföljd i den del som rörde anklagelser om att hon uppmanat medarbetare att begära betalning för arbete som inte utförts.
 20. Samtidigt snurrar produktionstakten snabbare med ett ökat antal kollektionssläpp och reor av kläder som knappt kommit ut i butik som påföljd.
 21. Det visar sig också att långvarig exponering av blått ljus utlöser giftiga molekyler, där påföljden kan bli det obotliga tillståndet makuladegenerering som påverkar synens mittpunkt.
 22. Den som röker ska helt enkelt erbjudas att fimpa utan vidare påföljder.
 23. Efter utredningen kommer det att stå klart vilken påföljd 24–åringen får.
 24. För att lagen ska följas måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna straffas med vite eller andra påföljder.
 25. Utredningen har också visat på att bussföretaget vid tiden för händelsen saknade ett tydligt omhändertagande av riskerna med nattarbete och trötthet som påföljd av det.
 26. Nämndemannen förklarade för GT att han inte "tror" på fängelse och därför ofta försöker föreslå andra påföljder.
 27. Domen kom den 25 januari 2018 och påföljden blev tolv års fängelse! Visst var väl det bra? Kunna våga ställa upp och vittna? Men det skulle han nog inte kunnat göra om ditt förbjud var verkligt.
 28. Regeringen vill inte peka ut vilka områden som ska vara särskilda straffzoner med extra hårda påföljder.
 29. Hur detta alternativ ska utformas uttalar sig polisen inte om – det viktiga är att påföljden speglar det brott som är begånget, men om det ska ske genom vårdinsatser eller strängare straff är en politisk fråga.
 30. Hade han dömts till fängelse hade straffet blivit sex månader långt står det i domen, men nu blir påföljden i stället skyddstillsyn.
 31. Enligt åklagaren saknas praxis för vilken påföljd brottet ska ha då Pontus Andersson är en av de första att åtalas enligt den nya lagen, vilket framkommer i stämningsansökan som tidningen GT tagit del av.
 32. Istället vill Malmömedlemmarna skriva in att det behövs "fler mordutredare och färre gränspoliser", att bekämpandet av skatteflykt ska prioriteras samt att lagstiftningen skärps mot internetbedrägerier och att möjligheten till medling som påföljd utökas.
 33. Bara i en av många härvor anklagas Zuma för korruption på 783 punkter och ett fängelsestraff är en högst trolig påföljd om han skulle bli dömd.
 34. Fram till den 30 april kommer Stockholmare att kunna lämna in skjutvapen och ammunition med rätten att vara anonyma samt slippa rättsliga påföljder.
 35. I en debattartikel den 20 januari riktar polismannen Emil Schyberg skarp kritik mot domstolarnas praxis när det gäller att bestämma påföljder för brott.
 36. Mycket skulle kunna sägas om hans engagemang i arbetet med att reformera och humanisera straffrättsliga påföljder, socialtjänst och psykiatrisk vård.
 37. – Nu införs förenklade bötesrutiner för det här brottet, säger inrikesminister Gerard Collomb, som dock påpekar att andra påföljder fortfarande kan utdömas och att det därför "inte är aktuellt att avkriminalisera cannabisanvändning".
 38. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle mannen fått 6 månader.
 39. Den man som åtalats misstänkt för att ha attackerat en polis med kniv på Medborgarplatsen i centrala Stockholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden meddelas.
 40. Efter åtta år i fängelse omvandlades Gryningspyromanens påföljd till villkorlig frigivningen i mars 2016.
 41. Målet kan avgöras utan huvudförhandling och åklagaren har föreslagit en påföljd på 140 dagsböter à 50 kronor.
 42. Åklagaren hade yrkat på en påföljd i nivå med den som tingsrätten nu stannat vid, tre år och sex månaders fängelse.
 43. Av dessa var det 84 som slutade med påföljd.
 44. Det femte är att påföljden för unga är obefintlig.
 45. – Vi räknar med att en rad andra företag kommer att drabbas av negativa påföljder från Safaris nya trackingregler.
 46. Om den misstänkte döms för brottet kan tingsrättens bedömning av utlåtandet göra stor skillnad när det kommer till påföljd.
 47. Offret riskerar att förflyttas, medan förövaren, ofta befäl, klarar sig undan påföljder.
 48. Mannen som i oktober 2015 sköt ihjäl två bröder i Vallåkra, dömdes i Helsingborgs tingsrätt till dråp i två fall och påföljden blev 4 års fängelse.
 49. För 20 år sedan, 1997, blev också kvinnliga musiker valbara till Wienfilharmonikerna med påföljd att några damer nu ingår i orkestern.
 50. Häxjakter och rykten oavsett hur välgrundade mynnar ut i påföljder utan grund.
 51. Den ene är 19 år och tilldelas den strängaste påföljden, nio månaders fängelse.
 52. – Hon har ju tagit sitt straff, men sedan får hon alltså nu en slags ny påföljd, säger han till Expressen.
 53. Justitieombudsmannen och Statens ansvarsnämnd är eniga om att en varning är en rimlig påföljd för domaren.
 54. Samtidigt är risken att drabbas av disciplinära påföljder från Fastighetsmäklarinspektionen låg.
 55. Domstolen anser att skyddstillsyn med föreskrift att genomgå vård är den mest rimliga påföljden.
 56. Vi får möjlighet att använda andra typer av tvångsmedel med de här rubriceringarna, påföljderna blir längre, möjligheterna att få skadestånd och upprättelse för brottsoffren ökar.
 57. – Vi måste prata om huruvida det är rimligt att man får dagsböter, några tusen kronor, som påföljd när man köper sex.
 58. Från polishåll kommer kritik om att påföljderna för sexköp och köp av sexuell handling av barn är för lama.
 59. Den irakiska regeringen såg till att skapa en särskild transitzon på Bagdads flygplats, där utlänningar kunde passera utan påföljder eller nödvändiga papper.
 60. – Det som prövas är dels rubriceringen, om det skulle vara människosmuggling av normalgraden eller ringa brott, och dels vilken påföljd som de åklagade ska dömas till, säger justitiesekreterare Erika Bergman.
 61. Tillsammans med 5 291 överträdelser, med få påföljder, är kontaktförbudet ett nederlag.
 62. – Och vi tycker att man ska se över påföljderna.
 63. – Att vi får snabbare och tydligare påföljder för gärningsmännen men också att utöka upptäcktsrisken, svarar inrikesminister Anders Ygeman (S).
 64. Författningsdomstolen har däremot beslutat att regeringen måste ta fram en ny lag, eftersom den nuvarande inte gör det möjligt för domstolarna att ta hänsyn till offrets ålder då man beslutar om påföljd för gärningsmannen.
 65. + Om någon av föreningarna brustit i sitt arbete med ordning och säkerhet kan disciplinnämnden även döma ut annan påföljd för detta, till exempel böter.
 66. Runt om i den stad där Carmageddon utspelade sig gick nämligen oskyldiga fotgängare runt och spelaren var fri att när som helst köra över dem utan några större påföljder.
 67. Men hovrätten anser att tingsrättens bedömning var välavvägd såväl i fråga om skuld, brottsrubriceringar som påföljd.
 68. Skuldfrågan och påföljden avgörs av samma instans, i många andra länder hanteras skuldfrågan av en jury.
 69. Är han inte det så kan inte saken prövas och tingsrättens dom står fast, men det blir ju svårt att verkställa någon påföljd, säger hon till TT.
 70. Rättsexperten Sven-Erik Alhem är mycket positiv till den fällande domen och dess påföljder.
 71. Vi önskar i första hand att åtalet ogillas och i andra hand att påföljden lindras, säger mannens försvarare Fredrik Engström.
Ordet påföljd uppdaterades 2020-05-07.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till påföljd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sanktion en synonym till påföljd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.