påföljd

Synonymer till påföljd

bestraffning, konsekvens, sanktion, straff

Motsatsord till påföljd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till påföljd.

Vad betyder påföljd?

 1. följd, verkan
 2. (juridik) händelse direkt orsakad av annan händelse, oftast om åtgärd (t.ex. vård eller ett "straff", t.ex. böter, fängelse eller skyddstillsyn) som efter en juridisk process utförs med en person som begått ett lagbrott

Exempel på hur påföljd kan användas

 1. hon tog sömnmedel med påföljd att hon kände sig slö hela nästa dag

Exempel på hur påföljd används i svenska tidningar

 1. Adamjan vill se samma påföljder som för försäljning av narkotika – minst sex års fängelse.
 2. Ett exempel på det är att införa alternativa påföljder till böter för ringa bruk, för att personer snabbt ska kunna välja behandling eller annat stöd för att bli av med sin konsumtion.
 3. – Det innebär ju att präster som är olämpliga kan fortsätta att verka oberoende av anställning, utan att vi kan ge yrkesförbud eller annan påföljd.
 4. Rizgar Akram Abdulrahman vill frias hel, alternativt att påföljden bestäms till en tidsbegränsad fängelsepåföljd.
 5. Grovt räknat leder var fjärde anmälan till en påföljd, allt från en erinran till att mäklarens licens återkallas.
 6. ”När jag dömdes, utifrån 2014 års lagändring med en vilja från lagstiftaren att fler livstidsstraff skulle dömas ut, kom det att innebära att hovrätten utdömde en allt för sträng påföljd”, skriver han i ansökan.
 7. – Det är rimligt utifrån vad man dömt de tilltalade för att man dömt till fängelsestraff, sedan är påföljden inte så lång som vi yrkat i rättegången.
 8. De har jämförts med en grupp på runt 130 000 barn, vars föräldrar har åtalats för liknande brott men inte dömts till fängelse utan andra påföljder, ungefär 6 procent av dem beräknas ha frikänts.
 9. Egentligen är brottet så extremt allvarligt att påföljden borde vara livstids fängelse.
 10. Den samlade påföljden blev två och ett halvt års fängelse.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av påföljd

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sanktion en synonym till påföljd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.