påpeka

Synonymer till påpeka

anmärka, anse, antyda, framhäva, främja, indicera, insinuera, mena, påstå, påtala, säga, tala om, tycka, vink

Motsatsord till påpeka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till påpeka.

Vad betyder påpeka?

  1. fäster någons uppmärksamhet på
  2. göra uppmärksam på; anmärka

Exempel på hur påpeka kan användas

  1. expediten påpekade att affären skulle stänga om fem minuter

Exempel på hur påpeka används i svenska tidningar

  1. Henrik Bachner menar att resultaten av ovan nämnda undersökningar kan ge en fingervisning om attityder i respektive länder men påpekar samtidigt att mätningarna inte ger en heltäckande bild.
  2. Tyvärr blir beskrivningen av Malin bitvis något trött då det vid upprepade tillfällen påpekas hur otroligt snygg hon är och vissa scener, som när hon är inne i en barnbutik och möter en okänslig försäljare, snubblar på mållinjen.
  3. Många av it–företagen bakom krypterade meddelandeappar har sin bas utanför Sverige och EU–medlemsländerna, och kan därför vara svårare att komma åt än traditionella teleoperatörer, påpekar Daniel Westman.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av påpeka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tala om en synonym till påpeka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.