påvisa

Synonymer till påvisa

belysa, indicera, indikera, styrka, visa, åskådliggöra

Motsatsord till påvisa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till påvisa.

Vad betyder påvisa?

 1. visar upp, bevisar
 2. bevisa förekomsten av

Exempel på hur påvisa kan användas

 1. inga skadliga effekter av färgämnena har kunnat påvisas

Exempel på hur påvisa används i svenska tidningar

 1. Vad man måste göra, enligt Olsson, är att samordna alla ärendena som finns och kunna påvisa att det här är satt i system.
 2. Enligt den amerikanska livsmedels– och läkemedelsmyndigheten FDA kan Apples EKG–funktion påvisa närvaron av förmaksflimmer, men appen rekommenderas inte för användare med andra kända hjärtrytmrubbningar.
 3. Det finns ingenting som påvisar att det varit så, säger rektorn.
 4. Men först nu vet vi omfattningen, även om det är svårt, för att inte säga omöjligt, att påvisa i vilken utsträckning firman faktiskt påverkade det amerikanska valet.
 5. Många i skidskyttevärlden har påvisat sin besvikelse över att Ryssland fick den här tävlingen och det har gjorts försök att försöka förmå förbundet att flytta den.
 6. Våga ta debatten och påvisa hur ihåliga argument rasisterna presenterar.
 7. Genom att påvisa detta, tillsammans med uppgifter om en dator i Madsens verkstad – som innehåller äkta filmer där kvinnor torteras och dödas samt en mapp med namnet "hugg" ha hittats – vill åklagaren visa på Madsens intresse för sexuellt våld.
 8. Nya, korrigerade miljöberäkningar kommer att påvisa att Västlänken är en hälso– och miljökatastrof.
 9. Bakterier med resistens mot antibiotika i form av ESBL Carba har påvisats i djur i Cypern och Rumänien.
 10. Enligt SVA har sådana bakterier inte påvisats från djur, eller livsmedel, i Sverige.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av påvisa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är styrka en synonym till påvisa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.