part

Synonymer till part

aktie, andel, beståndsdel, bit, del, fragment, hälft, intressent, kvot, paragraf, procent, sida, stycke

Motsatsord till part

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till part.

Vad betyder part?

 1. sida i konflikt eller förhandling
 2. (an)del
 3. sida

Exempel på hur part kan användas

 1. parterna på arbetsmarknaden, bl.a. LO och Svenskt Näringsliv

Exempel på hur part används i svenska tidningar

 1. Det vill säga fack och arbetsgivare, parterna på svensk arbetsmarknad.
 2. Medlingsförsök mellan de venezuelanska parterna har hittills inte burit någon frukt.
 3. Hon förklarar även att det är viktigt att alla parter i området för en dialog.
 4. Dessutom är avtalen många gånger krångliga och skrivs på fastighetsägarnas villkor, utan rimlig balans mellan parternas behov.
 5. Många av rättegångarna ställs in för att minska spridningen av coronaviruset, eller för att parter eller personal är sjuka.
 6. Därför har de båda parterna gemensamt beslutat att lägga grunden för kontaktspårning med hjälp av bluetooth och mobiltelefoner.
 7. Aktivisterna i Gaza ungdomskommitté diskuterade sitt vardagliga liv i en två timmars videokonferens med israelerna och uttryckte även hopp om förbättrade relationer mellan parterna.
 8. Som Wolf påpekar är de två sidorna i den kommande förhandlingen bara formellt sett jämbördiga parter.
 9. De stridande parterna i Jemen har efter sju dagars förhandlingar i Jordanien enats om en större fångutväxling, enligt FN och Internationella rödakorskommittén (ICRC).
 10. Tanken är att de ska gå in i nästa fas, där fler parter i konflikten ska ingå, om överenskommelsen om nedtrappat våld håller i sju dygn.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av part

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sida en synonym till part. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.