Synonymer till perception

Vi känner till 7 synonymer till perception. Ordet perception är en synonym till uppfattning och uppfattningsförmåga och kan bland annat beskrivas som ”det som sinnena uppfattar, förnimmelse”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av perception samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till perception

 1. föreställning
 2. kognition
 3. känsel
 4. synsätt
 5. uppfattning
 6. uppfattningsförmåga
 7. varseblivning

Vad är motsatsen till perception?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till perception.

Vad betyder perception?

 1. det som sinnena uppfattar, förnimmelse
 2. (om djur med medvetande) det att via sinnesintryck bli medveten om vad som händer i omgivningen

Hur böjs perception?

 1. perception
 2. perceptionen
 3. perceptionens
 4. perceptioner
 5. perceptionerna
 6. perceptionernas
 7. perceptioners
 8. perceptions

Hur kan ordet perception användas?

Det saknas exempel på hur perception kan användas.

Hur används ordet perception i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet perception används i vanlig text.

 1. Man gjorde antagandet att det autonoma systemets kameror och sensorer skulle klara av att hantera alla de olyckstillbud som kan uppstå till följd av en bristande perception hos en mänsklig förare – eller att personen bakom ratten var satt ”ur spel”.
 2. Dels för att undersöka deras kapacitet när det kommer till kommunikation, perception och minne samt hur djuret upplever världen, och dels för att utforska vad som skiljer djur och människa åt.
 3. Vid University of California har man drivit ett forskningsprojekt kring perception och neuromekanismer vid ”multisensor–integration”.
 4. Det som är nytt i dag, säger Hedvig Kjellström, professor och chef för Avdelningen för robotik, perception och lärande vid KTH, är att både utbildning och verktyg är tillgängligt för vem som helst på internet.
 5. Totalt 29 133 intervjuer har hållits med människor från 38 länder i Ipsos stora kartläggning "Perils of perception 2017".
 6. Leiderstam tillhör de första konstnärerna i Sverige som gått en konstnärlig forskarutbildning och har sedan sin disputation sysslat med konsthistoriska utgrävningar – frågor om representation, perception, autenticitet.
 7. Att perceptionen är störd innebär att hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka sinnesintryck inte fungerar som den ska.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppfattning en synonym till perception. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på perception