perception

Synonymer till perception

föreställning, kognition, känsel, synsätt, uppfattning, uppfattningsförmåga, varseblivning

Motsatsord till perception

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till perception.

Vad betyder perception?

  1. det som sinnena uppfattar, förnimmelse
  2. (om djur med medvetande) det att via sinnesintryck bli medveten om vad som händer i omgivningen

Exempel på hur perception används i svenska tidningar

  1. Dels för att undersöka deras kapacitet när det kommer till kommunikation, perception och minne samt hur djuret upplever världen, och dels för att utforska vad som skiljer djur och människa åt.
  2. Vid University of California har man drivit ett forskningsprojekt kring perception och neuromekanismer vid ”multisensor–integration”.
  3. Det som är nytt i dag, säger Hedvig Kjellström, professor och chef för Avdelningen för robotik, perception och lärande vid KTH, är att både utbildning och verktyg är tillgängligt för vem som helst på internet.
  4. Totalt 29 133 intervjuer har hållits med människor från 38 länder i Ipsos stora kartläggning "Perils of perception 2017".
  5. Leiderstam tillhör de första konstnärerna i Sverige som gått en konstnärlig forskarutbildning och har sedan sin disputation sysslat med konsthistoriska utgrävningar – frågor om representation, perception, autenticitet.
  6. Att perceptionen är störd innebär att hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka sinnesintryck inte fungerar som den ska.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av perception

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppfattning en synonym till perception. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.