perspektiv

Synonymer till perspektiv

aspekt, betraktelsesätt, inställning, perspektivisk, synsätt, synvinkel, uppfattning

Motsatsord till perspektiv

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till perspektiv.

Vad betyder perspektiv?

 1. (sätt att få fram) djup i bilder som är platta
 2. synvinkel
 3. system för att avbilda tredimensionellt objekt på ett tvådimensionellt bildplan
 4. som framställs i perspektiv

Exempel på hur perspektiv används i svenska tidningar

 1. Han förstod dessutom motståndet, hur lätt det här perspektivet försvinner.
 2. Det enda jag gör i den här boken är att försöka placera ett antal påbörjade evolutioner i ett bredare historiskt och komparativt perspektiv.
 3. Det betyder att jag kan jag vara mer kritisk men också känna en styrka i andra perspektiv.
 4. ”Worst case” ur ett tekniskt perspektiv är att vi kan se långsamma block innan nätverket automatiskt justerar svårigheten.
 5. Vi menar, till sist, att vår förbundsstyrelse på oklar och delvis osann eller tillrättalagd historisk grund bedriver etnopolitik med en argumentation som brister i perspektiv, distans, och proportioner.
 6. Och om berättelsen om Persefone i ett visst perspektiv är en berättelse om flickan som rov i en patriarkal värld, så inkarnerar hon samtidigt varje människa född ur – och bestämd att lämna – en mors kropp.
 7. ”Det finns en viktig kortsiktig effekt av att skala upp testningen, men som investerare har vi också ett långsiktigt perspektiv där det här är första steget för att bygga en infrastruktur för högkvalitativ masstestning.
 8. Kaffe är mycket riktigt en synnerligen exotisk företeelse, sett ur svenskt historiskt perspektiv.
 9. Det finns enorma nyttor med det här, både vad gäller innovation, effektivisering men också ur ett demokratiskt perspektiv.
 10. Ett enda kan ge ett nytt perspektiv och få betraktaren att tänka om.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av perspektiv

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är synsätt en synonym till perspektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.