Synonymer till perspektiv

Vi känner till 7 synonymer till perspektiv. Ordet perspektiv är en synonym till synsätt och synvinkel och kan bland annat beskrivas som ”(sätt att få fram) djup i bilder som är platta”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av perspektiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till perspektiv

 1. aspekt
 2. betraktelsesätt
 3. inställning
 4. perspektivisk
 5. synsätt
 6. synvinkel
 7. uppfattning

Vad är motsatsen till perspektiv?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till perspektiv.

Vad betyder perspektiv?

 1. (sätt att få fram) djup i bilder som är platta
 2. synvinkel
 3. system för att avbilda tredimensionellt objekt på ett tvådimensionellt bildplan
 4. som framställs i perspektiv

Hur böjs perspektiv?

 1. perspektiv
 2. perspektiva
 3. perspektiven
 4. perspektivens
 5. perspektivet
 6. perspektivets
 7. perspektivs
 8. perspektivt

Hur kan ordet perspektiv användas?

Det saknas exempel på hur perspektiv kan användas.

Hur används ordet perspektiv i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet perspektiv används i vanlig text.

 1. Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, som tittar på konjunkturen och återhämtningen efter pandemin ur ett övergripande perspektiv, konstaterar att konjunkturen är mycket stark nu.
 2. – Vi ser en opioidkris i västvärlden över USA, och även i Afrika, och det som framför allt är oroande från vårt perspektiv i Sverige är att det nått de yngre åldrarna.
 3. Även om många talar om etik och AI så kommer det att dröja innan det etiska perspektivet får fäste i AI–designen.
 4. Särskilt när man tittar tillbaka och får lite perspektiv på saker och ting.
 5. – Daniel kanske utvecklar ett lags taktik medan Therese gör journalistiska djupdykningar och berättar från ett internationellt perspektiv medan jag kan kanske berättar om en situation som utspelat sig på planen.
 6. Kulturrådet ska även i viss utsträckning arbeta med att främja vissa perspektiv i det konstnärliga innehållet.
 7. Kanske har det att göra med det lokala perspektivet, en kulturell närhetsprincip.
 8. Det är i det perspektivet man kan se oppositionens motdrag mot det planerade kinesiska bygget i Budapest.
 9. Teknik och lärande är två perspektiv som behöver giftas samman.
 10. Det handlar lika mycket om var vaccinen gör mest nytta sett ur ett globalt perspektiv.
 11. Men symboliken är ibland större än effekten, påpekar Joakim Sandberg, professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid universitetet i Groningen.
 12. Att ha autism eller ha ett barn på spektrat medför både utmaningar och nya perspektiv.
 13. Mitt perspektiv är mer att med tiden har denna känsla liksom klingat av, den har blivit vardag.
 14. Monica Burman efterlyser svensk forskning med ett urfolksetniskt perspektiv, finansierad av staten men där Sametinget har en samordnade roll och samebyarna involveras i frågan.
 15. Då behöver vi hitta ett mer accepterande perspektiv, utan omedvetna sociala jämförelser, för att inte skapa onödig stress i våra liv.
 16. Men sett i ett nordiskt perspektiv avviker Sverige tydligt med höga dödssiffror under pandemin.
 17. Man måste försöka ha lite perspektiv på saker, och i det stora hela är det inte speciellt synd om mig, säger Sarah bestämt.
 18. Ur Företagarnas perspektiv är utvecklingen därför mycket oroande.
 19. – Skåne och Öresundsregionen är väldigt viktiga områden att bevaka, ur många perspektiv.
 20. ” Men det har kommit mer bevisning under rättegången, inte minst andra filmer, bland annat från polisens kroppskameror som visar förloppet ur andra perspektiv.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är synsätt en synonym till perspektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.