perspektiv

Perspektiv är synonymt med synsätt och synvinkel och kan bland annat beskrivas som ”(sätt att få fram) djup i bilder som är platta”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av perspektiv och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till perspektiv

aspekt, betraktelsesätt, inställning, perspektivisk, synsätt, synvinkel, uppfattning

Motsatsord till perspektiv

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till perspektiv.

Vad betyder perspektiv?

 1. (sätt att få fram) djup i bilder som är platta
 2. synvinkel
 3. system för att avbilda tredimensionellt objekt på ett tvådimensionellt bildplan
 4. som framställs i perspektiv

Böjningar av perspektiv

 1. perspektiv
 2. perspektiva
 3. perspektiven
 4. perspektivens
 5. perspektivet
 6. perspektivets
 7. perspektivs
 8. perspektivt

Exempel på hur ordet perspektiv kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet perspektiv används i svenska tidningar

 1. Enligt den folkvalda SD–politikern vill han ”kringgå twitters åsiktscensur” och se saker ur andras perspektiv.
 2. En annan aspekt är enligt produktutvecklingschefen att vi i Europa tenderar att snöa in oss på utvecklingen här – och inte ser det globala perspektivet.
 3. En jämförelse över tid sätter nya coronaviruset, med med dödstal på 700 000, i perspektiv.
 4. Detta innebär nya perspektiv i Europapolitiken.
 5. Hon anlägger även ett kolonialt och kritiskt perspektiv på Carl von Linnés gärning – namngivandet är ett sätt att äga, menar hon.
 6. Mot bakgrund av dessa perspektiv består egentligen barriären för laddning av el av att staten hittills inte triggar igång utvecklingen genom att komplettera bonus–malus med stöd för användarvänlig och acceptabel laddinfrastruktur.
 7. – Vi vet inte hur det kommer se ut framöver men vi har redan nu erfarenheter av att det är regionala perspektiv på den här pandemin, säger civilminister Lena Micko (S).
 8. Jag och Patrik kommer lära känna varandra bättre under tiden och vi kommer att bjuda på oss själva och vårt Sverige ur våra olika perspektiv, säger Aleyna Kaya.
 9. Men så ser det sällan ut ur ett globalt perspektiv.
 10. Om Trzaskowski vinner presidentvalet öppnar det ändå helt nya perspektiv för politiken i Polen, anser Johnsson.
 11. Det är en utmaning som kräver ett gränsöverskridande perspektiv.
 12. Ur det perspektivet är Trumpadministrationens plan att reducera de amerikanska styrkorna i Tyskland från knappt 35 000 man till 25 000 ingen överraskning.
 13. – Det är min fjärde gång i föreningen och den här gången har jag ett annat perspektiv.
 14. I dag utgör emellertid tillståndsprocesserna ett betydande hinder ur flera olika perspektiv.
 15. Sett från sina anhängares perspektiv är hon en modig pionjär, ett krigsbarn, en röst för de svaga, vars hijab–klädda närvaro i kongressen representerar allt som är bra med USA.
 16. Vi får inte vara dumsnåla! Från ett statsfinansiellt perspektiv är kostnaderna för testning och kontaktspårning växelpengar jämfört med kostnaderna för stödprogrammen till hushåll, näringsliv, kommuner och regioner.
 17. Han förstod dessutom motståndet, hur lätt det här perspektivet försvinner.
 18. Det enda jag gör i den här boken är att försöka placera ett antal påbörjade evolutioner i ett bredare historiskt och komparativt perspektiv.
 19. Det betyder att jag kan jag vara mer kritisk men också känna en styrka i andra perspektiv.
 20. ”Worst case” ur ett tekniskt perspektiv är att vi kan se långsamma block innan nätverket automatiskt justerar svårigheten.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till perspektiv är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är synsätt en synonym till perspektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.