poängtera

Synonymer till poängtera

accentuera, betona, framhäva, framhålla, markera, understryka, understryker

Motsatsord till poängtera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till poängtera.

Vad betyder poängtera?

 1. understryker
 2. särskilt betona poängen eller en viktig punkt i ett argument eller resonemang; understryka

Exempel på hur poängtera kan användas

 1. den åtalade poängterade att hon inte haft i uppsåt att lura myndigheterna

Exempel på hur poängtera används i svenska tidningar

 1. Alsop har även poängterat att Beethovens spelades av Pinochets dissidenter i Chile och av vänsterradikala Occupy Wall Street i New York.
 2. När Mind fick uppdraget att göra Nationella trygghetsundersökningen 2017 poängterades i avtalet att det var viktigt att bli klar i tid eftersom en rapport skulle lämnas till regeringen.
 3. Emil poängterar att han inte har slutat vara kock, han har bara lagt ytterligare en färdighet till repertoaren.
 4. Han poängterar även att alla problem inte kan lösas av danska eller svenska myndigheter.
 5. Däremot har det ingenting att göra med någon form av smittorisk genom själva paketen, poängteras det från Postnords sida.
 6. Det kan alltså bli enklare att fatta beslut – och mycket riktigt poängterar Mobilaris att deras programvara är ett beslutsstödssystem.
 7. Under tisdagskvällen bad tillverkaren av appen, företaget Shadow Inc, om ursäkt för de problem som uppstått men poängterade att problemen inte hade påverkat rösterna i sig.
 8. Han skriver att han inte blivit informerad om klagomål från kollegor på neurokirurgen och poängterar att han inte orsakat någon vårdskada.
 9. I ett mejl till Uppdrag granskning skriver “Alex” att han inte hört några klagomål från kollegor på neurokirurgen och poängterar att han inte orsakat någon vårdskada.
 10. Det är viktigt att poängtera att utan efterfrågan av palmolja för livsmedelsproduktion uppstår ingen PFAD.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av poängtera

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är understryka en synonym till poängtera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.