population

Synonymer till population

befolkning, folkmängd, invånarantal, invånare

Motsatsord till population

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till population.

Vad betyder population?

 1. (biologi) en viss arts alla individer inom ett visst område/ekosystem vid en viss tid
 2. (sociologi) antalet (mänskliga) invånare inom ett visst område, såsom en stad, en nation eller världen
 3. grupp som ska undersökas ur vilken stickprov tas
 4. (datavetenskap, inom genetiska algoritmer) mängden av kandidatlösningar som evalueras vid en iteration av algoritmen

Exempel på hur population används i svenska tidningar

 1. I ett första skede kan områdena bli mer vitala med en köpstarkare population, men i processen följer oftast hyreshöjningar och annat som tränger bort de verksamheter som inte är lika lukrativa.
 2. Att män är mer nöjda än kvinnor i populationen som helhet är i stor utsträckning en återspegling av att männen har högre inkomster.
 3. Gör man det i tillräckligt stor skala kraschar man den lokala populationen av smittspridare, säger virologen och myggexperten Jan O Lundström till SVT.
 4. – Det är en nationell tragedi att vi, som det ser ut, har förlorat en stor population av djuret.
 5. – En tredje population stannade kvar där de funnits ända till våra dagar, säger Vanessa Hayes.
 6. Troligen har tillräckligt många landat i den svenska skärgården för att bilda en population och nu lär inte spindelarten dö ut.
 7. Men om man har ett väldigt bra och sunt förhållningssätt till detta så behöver inte förekomsten vara högre än i en normal population, säger hon.
 8. Snabbt fick man inse att vargarna hållit andra populationer i schack, och utan vargarna exploderade älgpopulationen vilket praktiskt taget utplånade pilträd och andra vattennära växter.
 9. Att populationen som har kontakt med socialtjänsten skulle ha fått det bättre är lika svårt eller ännu svårare att hävda.
 10. På tysk mark finns i dagsläget 60 vargfamiljer, vilket innebär en population på cirka 500 vargar.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av population

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är befolkning en synonym till population. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.