population

Population är synonymt med befolkning och folkmängd och kan bland annat beskrivas som ”(biologi) en viss arts alla individer inom ett visst område/ekosystem vid en viss tid”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av population och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till population

befolkning, folkmängd, invånarantal, invånare

Motsatsord till population

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till population.

Vad betyder population?

 1. (biologi) en viss arts alla individer inom ett visst område/ekosystem vid en viss tid
 2. (sociologi) antalet (mänskliga) invånare inom ett visst område, såsom en stad, en nation eller världen
 3. grupp som ska undersökas ur vilken stickprov tas
 4. (datavetenskap, inom genetiska algoritmer) mängden av kandidatlösningar som evalueras vid en iteration av algoritmen

Böjningar av population

 1. population
 2. populationen
 3. populationens
 4. populationer
 5. populationerna
 6. populationers
 7. populations

Exempel på hur ordet population kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet population används i svenska tidningar

 1. Undersökningen har ett representativt urval för varje region där antalet respondenter återspeglar regionens population.
 2. Tommy Tuvunger säger att de största populationerna av kanadagäss och vitkindade gäss finns på Djurgården.
 3. – Hon sade att vi måste göra något av det här, vi ser massor av rapporter att oron ökar och vi har behandlingspaket som vi kan slå ihop och nå ut till populationen ganska snabbt, säger Erik Andersson.
 4. I ett första skede kan områdena bli mer vitala med en köpstarkare population, men i processen följer oftast hyreshöjningar och annat som tränger bort de verksamheter som inte är lika lukrativa.
 5. Att män är mer nöjda än kvinnor i populationen som helhet är i stor utsträckning en återspegling av att männen har högre inkomster.
 6. Gör man det i tillräckligt stor skala kraschar man den lokala populationen av smittspridare, säger virologen och myggexperten Jan O Lundström till SVT.
 7. – Det är en nationell tragedi att vi, som det ser ut, har förlorat en stor population av djuret.
 8. – En tredje population stannade kvar där de funnits ända till våra dagar, säger Vanessa Hayes.
 9. Troligen har tillräckligt många landat i den svenska skärgården för att bilda en population och nu lär inte spindelarten dö ut.
 10. Men om man har ett väldigt bra och sunt förhållningssätt till detta så behöver inte förekomsten vara högre än i en normal population, säger hon.
 11. Snabbt fick man inse att vargarna hållit andra populationer i schack, och utan vargarna exploderade älgpopulationen vilket praktiskt taget utplånade pilträd och andra vattennära växter.
 12. Att populationen som har kontakt med socialtjänsten skulle ha fått det bättre är lika svårt eller ännu svårare att hävda.
 13. På tysk mark finns i dagsläget 60 vargfamiljer, vilket innebär en population på cirka 500 vargar.
 14. Klimatförändringarna hotar en stor del av världens population av kungspingviner, enligt en internationell forskningsstudie.
 15. I rapporten utgår forskarna från en population av ensamkommande på 23 425 under 2017.
 16. I viltreservatet Selous finns – enligt osäkra uppskattningar – cirka 30 000 djur, världens idag största population av flodhästar.
 17. Långa serier av data bör följaktligen ge en god bild av tillståndet över tid för populationerna av bläckfiskar i oceanerna.
 18. År 1991 var populationen nere i 22 000 djur.
 19. Bara norra Botswana hade en större population.
 20. Forskare uppger att populationer av apor som är genetiskt identiska kommer att vara användbara inom forskningen kring människans sjukdomar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till population är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är befolkning en synonym till population. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.