position

Synonymer till position

befattning, lokalisering, läge, ort, placera, placering, plats, post, situation, stationering, status, ställe, ställning, ståndpunkt, åsikt

Motsatsord till position

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till position.

Vad betyder position?

 1. ställning, läge
 2. läge, plats
 3. en persons status, rang eller uppgift i ett vanligtvis hierarkiskt system
 4. (militärt) ställning i terräng där styrkorna tagit plats
 5. grundställning i balett

I uttryck:

 1. flyttar fram positionerna = skaffar ett bättre läge

Exempel på hur position kan användas

 1. fartygets position
 2. lagets position i tabellen

Exempel på hur position används i svenska tidningar

 1. Till en början kommer funktionen endast finnas tillgänglig för sjukvårdspersonal, tjänstemän, soldater och andra personer som anses ha samhällsviktiga positioner.
 2. Han var fullt medveten om detta och använde sin position på ett oerhört kreativt sätt för att flytta fram positionerna för jämställdhetsarbetet.
 3. Varje medlem kan sedan inneha positionen under max tre år.
 4. Sant är att tillgången på nya mynt kommer att minska, samtidigt som efterfrågan aldrig tycks avta eftersom allt fler aktörer, vanliga privatpersoner som stora institutioner, skaffar sig positioner i bitcoin.
 5. Samsung såg ut att ha en bra position i februari då de har koncentrerat sin tillverkning till Sydkorea och Vietnam, men den fördelen eroderas då viruset spreds över världen.
 6. Det satte i gång en intensiv debatt om huruvida en som inte gjort militärtjänst skulle kunna ha en sådan position.
 7. – Tillsammans med Fellowminds redan existerande starka position inom data och affärsapplikationer tar vi vårt samlade erbjudande till en ny nivå.
 8. När operatören slår igång systemet så flyger teleskopbommen ut mot mottagarplanet och håller sedan den i optimal position fram till det.
 9. Anne Applebaum vill varna för att i pandemins spår finns det knappt något land som är immunt mot auktoritära krafter som flyttar fram sina positioner à la Orbán.
 10. Samtidigt skjuter antalet smittade i Ryssland snabbt i höjden och Vladimir Putins position blir alltmer prekär.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av position

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ställe en synonym till position. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.